Wednesday, 23 December 2009

Merry Christmas

Article in Quiltemagasinet

There is an article about me and my work in the December issue of the Scandinavian magazine Quiltemagasinet. I see it as a great honour! Unfortunately for the English readers, it's only in Norwegian and Swedish.....


Det er en artikkel om meg og arbeidet mitt i nr. 6/09 av Quiltemagasinet. Jeg føler det som en stor ære at Bente Vold Klausen ønsket å lage en reportasje om meg! Dersom noen ønsker å kjøpe bladet, så finner du alle butikkene som selger det her: www.quiltemagasinet.no/undersider/kommisjon.html I wish you all a
Merry Christmas
and a
Happy New Year!

Sunday, 29 November 2009

Pam Holland in Birmingham

Birmingham 2009

I'm sorry that I am such a bad blogger these days, but that's how it is when you work on a large, time-consuming quilt! And when you want to try to get it accepted in a show that don't allow you to show it anywhere before the show, it get even worse... But a nice lady in the US made me aware of this vidcast from The Festival of Quilts in Birmingham in August this year by Pam Holland. Tango is one of her selected quilts from the show. It's published on The Quilt Show's Daily Blog. I'm honoured! Watch and enjoy!


Jeg kan bare beklage at jeg er en dårlig blogger for tiden, men det er sånn det blir når du holder på med en stor, tidkrevende quilt! Og når jeg har tenkt å prøve å få den akseptert på en utstilling hvor de ikke tillater at du publiserer den noe sted før utstillingen så blir det enda verre.... Men en hyggelig dame i USA gjorde meg oppmerksom på denne videosnutten av Pam Holland fra The Festival of Quilts i Birmingham i august. Tango er en av de quiltene hun har valgt å vise. Den er publisert på The Quilt Show's Daily Blog. Jef føler meg beæret! Se og nyt:

Saturday, 24 October 2009

More knitting

I'm sorry there is so few quilting pictures from me :-(, but I'm working on a large picture. All the pieces are in place now and tomorrow I will put both the piecture and my sewingmachine in the car. We will spend the next week at Gålå - up in the Norwegian mountains. Absolutely one of my favorite places. Since I'm thinking of try to get the piece acepted for the European Art Quilt Foundation's show next year, I will not be able to show it in my blog. They don't allow that. I hope to make some smaller pieces the next months along with finishing my project.
So here is some knitting I have done lately. It's some clothes for my granddaughters. They look so nice in them!

Jeg beklager at det er så få quiltebilder her for tiden, men jeg jobber med et stort bilde. Alle bitene er nå på plass og i morgen pakker jeg både bildet og symaskinen i bilen. Vi skal tilbringe den neste uken på Gålå, et av mine favorittsteder. Siden jeg tenker på å prøve meg på European Art Quilt Foundation's utstilling neste år, så kan jeg ikke offentliggjøre noen fotografier av det før jeg vet om det blir akseptert. Men - dere kan se det halvferdig i Quiltemagasinet for desember. Jeg har planer om å lage noen mindre bilder samtidig som jeg gjør ferdig dette.
Så her kommer det i stedet litt mer strikking.
Det er et par antrekk til mine barnebarn. De er så søte i de :-)

Tuesday, 13 October 2009

Body suites for the babies


Since we are not allowed to visit and see the new babies for a while, I had to make something for them instead. The choise was easy, since they only wear body suits. They are in a preemie size so it was not easy to turn them into spirals. Afterwords I found out that I very well could have divided the spiral into eight parts to dye - four for each color instead of two. You learn as long as you live, they say... They got some pattern after all. They are dyed with Procion MX, a wonderful dye for cotton. Since I am working on a rather large piece (timeconsuming!) it's fun to do a little other creative stuff now and then.

Ettersom vi ikke får besøke eller se tvillingene på en stund, så laget jeg noe til de. Siden de bare bruker bodyer for tiden, så var valget enkelt. De er i prematur størrelse, så det var ikke helt enkelt å snurre de i spiraler. Jeg fant ut etterpå at jeg kunne godt ha delt spiralen inn i åtte felt for farge - fire av hver, istedet for to av hver. Men man lærer så lenge man lever, sier de... De fikk allikevel noe mønster. De er farget med Procion MX, en kjemeflott farge for bomull. Siden jeg arbeider på et ganske stort bilde (tidkrevende!) så er det moro å gjøre noe annet kreativt innimellom.

Wednesday, 7 October 2009

Quiltemagasinet

A while ago I got a nice mail from a lady, Bente Vold Klausen, editor of the Scandinacian Quilting Magazine Quilteposten. She asked if she could make an article about me for the magazine. I was very surprised and thought it was a bit scary, but also very nice. So I answered yes. She came Thursday last week for a visit. It was clear that she had done this for ten years, along with being a textile artist (which is her profession). I got the draft for the article a couple of days ago and it was very nice. She had made a nice article and also had put in a lot of lovely pictures that she took of my work. The article will be in the December issue. It's only available in Norwegian and Swedis, but if anyone is interested there is a listing over where to by it here http://www-quilteforlaget.no/undersider/kommisjon.html
I also must tell that I become grandma to twins last Friday to twins, a boy and a girl. They was born nine weeks early, so it has been a tough week. now it looks like all is going well with them :-)


For en stund siden fikk jeg en hyggelig mail fra Bente Vold Klausen, redaktør av Quiltemagasinet som spurte om hun kunne lage en reportasje om meg for bladet. Jeg ble veldig overrasket, synes det var litt skummel, men også veldig hyggelig. Så jeg sa ja. Torsdag for en uke siden kom hun på besøk. Det ble en hyggelig formiddag. Det var tydelig at dette har hun drevet med i 10 år ved siden av å være utøvende tekstilkunstner. Utkastet til artikkelen kom for noen dager siden. Den så kjempeflott ut. Hun hadde fått med seg essensen i det vi snakket om og hun hadde tatt mange flotte bilder. Artikkelen kommer i desember-utgaven av bladet. Besøk gjerne siden til Quiltemagasinet og sidene til Bente. Jeg er en stor beundrer av hennes tepper. Hvis noen har lyst til å kjøpe magasinet er det en oversikt her over butikker som selger bladet i Skandinavia:
Jeg må også fortelle at jeg ble farmor til tvillinger (gutt og jente) for en uke siden. De ble født 9 uker for tidlig, så det har været en tøff uke, men nå ser det ut til at det går bra med begge to :-)

Thursday, 24 September 2009

Inspiration

I jumped in on a class at Quilt University on an impulse this week. It's called Fractal Fragments. It's a world I don't know much about, but it gives endless possibilities for inspiration. There is a lot of freeware about this on the web, so just download and start playing. Here are some pictures I made by only pushing some buttons :-)

Jeg hoppet på et kurs på Quilt University på ren impuls denne uka. Det heter Fractal Fragments. Det er en verden jeg ikke har mye kunnskap om, men det byr på uendelige muligheter til inspirasjon. Det ligger mange gratisprogram om dette på nett, så det er bare å laste ned og sette igang. Her er noen bilder av det jeg laget bare ved å trykke på noen knapper :-)
The three pictures above are made by Apophysis www.apophysis.org/

De tre bildene ovenfor er laget med programmet Apophysis.

These two are made with the software from Chaos Pro www.chaospro.de/

Both software also have tutorials on the web.
Disse to er laget med programmet til Chaos Pro.
Begge programmene har også bruksanvisninger på nett.Saturday, 12 September 2009

Not Shibori

This is not real Shibori, but a fun and easy technique. The fabric is just twisted in a coil and the dye is applied. This one is twisted straight, but you can very well start to twist in a corner. You get some lovely combinations too if you dye with one color, let it dry and rinse the fabric and then repeat the twisting in another direction and apply the same or another color.

Dette er ikke ekte shibori, men en enkel og morsom teknikk. Stoffet er vridd sammen og så påført farge. Denne er vridd rett, men du kan også starte i hjørnene. Du kan også oppnå flotte effekter ved å la stoffet tørke, så skylle og gjenta prosessen med å vri og påføre farge. Du kan bruke den samme fargen eller velge en annen.


Last Sunday we went on a 3 1/2 hours walking tour in the forest not far from where we live. I have heard many people tell that there is a lot of chantarelles in the forest this year. This was my catch for the day.


Sist søndag var vi på en 3 1/2 times tur i skogen ikke langt fra hvor vi bor. Mange har fortalt at det er masse kantareller i skogen i år. Dette var dagens fangst.

Sunday, 30 August 2009

Yanagi (willow) Shibori

This is Yanagi Shibori. It is made the same way as the Tesuji Shibori except for one thing. Before you pleat the fabric, you put little dots - random or in a pattern - with a watersoluble pen on the fabric. This makes the top point of little cones. Take this cone between your fingers and wrap around the cone with a thread. Start at the bottom and start and end with a knot. Then you fold the fabric and wrap the fabric around a rope or pipe, binding as in the Tesjui. You can decide how much white you want in the fabric by controlling the amount of dye you apply.

Dette er Yanagi shibori. Den blir laget på samme måte som Tesuji shiboro bortsettt fra en ting. Før du folder stoffet så merker du små prikker - tilfeldig eller i mønster - med en vannløselig penn. Dette er topp-punktene på små kjegler. Ta en kjegle mellom fingrene og bind rundt kjeglen med en tråd. Start i bunnen av kjeglen og surr opp til toppen og så ned igjen. Start og avslutt med en knute. Så bretter du stoffet og surrer det rundt et tau eller et rør og binder det på samme måte som Tesuji. Du kan bestemme hvor mye hvitt du vil ha i stoffet ved å kontrollere mengden av farge du påfører.


Here is a detail of the fabric. I'm sorry that I have trouble getting a crisp closeup with my camera!

Her er en detalj av stoffet. jeg må bare unnskylde at jeg har problemer med å få skarpe nærbilder med kameraet mitt!

Sunday, 16 August 2009

Arashi (bound)

The forth fabric in my Shibori series is a technique called Arashi. I have to admit that this is my #1 favorite. This is the technique I used for making my dress to my son's marrige. Only this time I have bound the Arashi.
As you can see, I have folded it first from the left to the right, then from the top to the bottom. Then the fabric is bound with a thread around a pole. Mine is about six inches wide. I started in a corner and wrapped the thread around with a distance of about 5/8". For every 6" I wrap, I put the pole on the table and push the fabric down toward the bottom of the pole so the fabric is compressed. When all the fabric was bound and compessed, I soaked it in water and then put it in a towel to get all the excess water out. The dye was then applied with a brush. It was left for six hours to cure before it was untied and rinsed.
I love this piece and I think it will be the background in a quilt.

Det fjerde stoffet i min Shibori-serie er en teknikk som hete Arashi. Jeg må innrømme at dette er min absolutte favoritt. Jeg brukte denne teknikken når jeg laget stoffet til kjolen jeg brukte i bryllupet til sønnen vår. Men denne gangen har jeg bundet Aarashi'en.

Som du sikkert ser, så har jeg først brettet fra venstre mot høyre og så fra topp mot bunn. Så er stoffet lagt på et plastrør og bundet med tråd. Jeg begynte i et hjørne og surret med en avstand på ca 1 1/2 cm. For ca hver 15 cm setter jeg røret på bordet og trykker stoffet nedover mot bunnen av røret slik at stoffetblir presset tett sammen. Etter at alt stoffet var bundet og presset sammen, ble hele stoffet bløtlagt i vann. Deretter ruller jeg det i et håndkle for å få ut det overflødige vannet. Også denne gangen er fargen påført med en pensel. Så ble det satt bort i seks timer for at fargen skulle gjøre jobben sin før det ble bundet opp og skyllet.
Jeg liker dette stoffet kjempegodt og tror jeg vil bruke det som bakgrunn i en quilt.

Sunday, 9 August 2009

Itajime Shibori


Itajime is folded and clamped Shibori. It's easy to do and you can vary it in a numerous of different ways. It's a great technique to create repeated patterns. This one is very simple. I have folded the fabric four times in a square. You can also fold it in triangles and rectangles or pleat it diagonaly. You can choose to iron down the folds or not. If you want a pattern that is consistent with clear lines, do iron each pleat or fold carefully down. This piece is only folded.
I have used four plastic lids as a resist. You can use whatever shape you want, but it needs to be thick enough to hold it's shape. Plastic, wood and plexiglas are great. I put one lid on each side of the folded fabric and hold them together with a squeezy clamp.
Soak the whole piece in water and squeeze out as much water as you can. I like to put it in a towel to get out as much water as possible. Then you dip on side at the time into the dye. If you have good resists and strong clamps, you can also soak the whole piece into the dye solution. Then put it on an old towel an allow it to dry completely before you unfold it and rinse. This piece actually stayed a whole week on the towel.

Itajime shibori er brettet og spent fast. Den er enkel å lage og den kan varieres på en masse forskjellige måter. Den er flott å lage repeterte mønster med. Dette eksemplaret er veldig enkelt. Jeg har ganske enkelt brettet den fire ganger til en firkant. Du kan også brette den i trekanter, rektangler eller diagonalt. Du kan velge om du vil presse ned foldene eller ikke. Dersom du ønsker et klart mønster med skarpe linjer, så bør du nøye stryke ned hver enkelt brett. Denne er bare brettet.Her har jeg brukt fire plastikklokk som "sperre". Du kan bruke hvilken form du vil, bare den er tykk nok til å holde på fasongen. Plastikk, tre og plexiglass er helt flott å bruke. Jeg har lagt to lokk på hver side og hold dem parvis sammen med en kraftig klemme. Hele stykket dyppes i vann og så mye ekstra vann som mulig klemmes så ut. Jeg liker å legge det i et håndkle for å få ut mest mulig. Så dyppes en side av gangen i fargeblandingen. Du kan også dyppe hele i fargen dersom du har gode sperrer og sterke klemme som holder de sammen. Det legges så på et gammelt håndkle for å tørke fullstendig før du bretter det ut og skyller det. Denne lå faktisk en hel uke før den ble skyllet.

Sunday, 2 August 2009

Tesuji shibori

Shibori is a very fun and easy way of creating you own patterned fabric. If you want to learn how to dye shiboti and other techniqus, I can recommend Marjorie McWilliam's classes at Quilt University. She is a very skilled and not at least a very fun teacher. There is a link to QU at the right side of the blog. The best class to start with is Cotton Dyeing Basic. The next class starts at August 14. I can also recommend you to take a look at Marjie's blog - http://marjiesdyestudio.blogspot.com/


Sbibori er en enkel og morsom måte å lage dine egne mønstrete stoffer på. Dersom du har lyst til å lære lage shibori eller andre fargeteknikker så kan jeg anbefale klassene til Marjorie McWilliams på Quilt Universty. Hun er en meget kunnskapsrik og ikke minst morsom lærer. Det er en link til Quilt University på høyre side av denne bloggen. Den beste klassen å starte med er Cotton Dyeing Basic. Den neste klassen starter 14. august. Jeg kan også anbefale å ta en titt på Marjie's blogg http://marjiesdyestudio.blogspot.com/

"Tesuji Shibori is folding the fabric in accordion and winding it around a thick rope. This is followed by tight winding to create vertical stripes." I press the folds down as I fold them to create more distinctive lines. I did not use a rope, but a pole to wind the fabric around. I did not wind hard enough to get vertical stripe through all the layers, so I 'll have to remeber that next time. I painted the dye on the fabric. You have to be careful not to saturate all the fabric with dye. Then you will get very little pattern. It's much easier to control the process with a brush instead of soaking the fabric in the dye.

" Tesuji Shibori er å folde stoffet som et trekkspill og surre det rundt et tykt tau. Dette blir etterfulgt av en tett surring med tråd for å skape vertikale striper." Jeg presser foldene ned etterhvert som jeg bretter for å få tydeligere linjer. Jeg brukte ikke et tau, men surret stoffet rundt et plastrør. Jeg surret ikke hardt nok med tråden denne gangen til å få gode striper gjennom alle lagene så jeg må huske det til neste gang. Jeg påfører fargen med en pensel. Du må være forsiktig så du ikke fukter hele stoffet med farge, for da blir det veldig lite mønster. Det er mye enklere å kontrollere denne prosessen med en pensel enn ved å dyppe hele stoffet ned i fargebadet.

Here is a detail of the fabric. The vertical stripes are here horisontal. This is a part of the outside of the winding. There is almost no stripes at all in the inner parts.

Her er en detalj av stoffet. De vertikale stripene er her horisontale. Dette er en del av den ytterste delen av stoffet. Innerst er det nesten ingen striper fra surringen.
Monday, 27 July 2009

Shibori dyeing

This is my latest Shibori dyeings. I have used several differen techniques here. Through the next weeks I will tell you a bit about the different techniques and how I have made the different fabrics. They are all dyed on Roc-Lon cotton which I buy at QuiltDesign.com here in Norway. It dyes very nice. I have also used Procion MX dyes as usual for my dyeing.
I have a new piece on my design wall too,but it will take a while before there is something to post about that.

Dette er de nyeste Shibori stoffene jeg har farget. Jeg har brukt flere forskjellige teknikker her. Gjennom de neste ukene skal jeg fortelle litt om de forskjellige teknikkene og hvordan jeg har laget de forskjellige stoffene. De er alle farget på Ron-Loc bomullstoff som jeg kjøper hos QuiltDesign.com her i Norge. Dette stoffet farger veldig godt og som vanlig har jeg brukt Procion MX farger.
Jeg har ogå et nytt bilde på designveggen min, men det vil ta tid før det er noe å skrive om det.

Thursday, 25 June 2009

Tango finished - finally!


At last Tango is finished! It has been a long journey from the first image in my head to this final quilt. I have to thank the photographer Guido Gayk for letting me use his picture of Nicole Nau and Luis Pereyra as an inspiration for this quilt. The background and the accordion-player are from several different pictures that I put together and changed a lot to get it as I wanted.
I have not used so much of my own dyed fabric this time, but the skin tones are mine. I like to use a LOT of shades and tones for the faces. I love multicolored batik. The house in the background is actually made from only one piece of fabric. Amazing, isn't it?
The Tango will first be shown at The Festival of Quilts in Birmingham, England in August.

Endelig er Tango ferdig! Det har vært en lang reise fra det første bildet jeg hadde i hodet til den ferdige quilten. Først må jeg få takke fortografen Guido Gayk for at han lot meg få bruke bildet av Nicole Nau og Luis Pereyra som inspirasjon til denne quilten. Bakgrunnen og trekkspilleren er fra flere forskjellige fotografier som jeg har satt sammen og endret masse for å få det som jeg ønsket.

Jeg har ikke brukt så mange av mine egne håndfargede stoffer denne gangen, men hudtonene er mine egne. Jeg liker å bruke MANGE toner og nyanser når jeg lager ansikter. Jeg elsker mangefarget batikk. Huset i bakgrunnen er laget av det samme stykke stoff. Ganske fantastisk, ikke sant?

Tango vil først bli vist på The Festival of Quilts i Birmingham i England i august.

Here is a detail of the couple. You can see a larger picture if you click on it.
The whole piece is quite heavily quilted and after advice from a very good quilting friend, I have done more quilting on the faces too this time. I had over all a hard time to get all this fabric inside my domestic machine and promised that this was the last time. Therefore the quilting system in the previous post :-)
Her er et detaljbilde av paret. Du kan se et større bilde ved å klikke på det.
Hele bildet er ganske tett quiltet og etter råd fra en meget god quiltevenninne har jeg quiltet mer på ansiktene denne gangen. Jeg slet virkelig for å få quiltet dette bildet på en vanlig symaskin og lovet meg selv at dette var siste gangen. Derfor quiltesysteme i den forrige posten :-)
Here is a detail of the hands. It takes a lot of pieces to get the right impression. BUT - that's how I like to work. I have no idea how many small pieces this quilt contains of.
Now it time for som fun and play. I'm signed up for a Shibori II dyeing class at Quilt University and I need to dye some more flesh tones for the next project.
Her er en detalj av hendene. Det trengs mange biter får å få det riktige uttrykket. MEN - det er slik jeg liker å jobbe. Jeg har ingen anelse om hvor mange små biter denne quilten består av.
Nå er det tid for litt lek og moro. Jeg har meldt meg på et fargekurs, Shibori II ved Quilt University og jeg trenger også å farge flere hudtoner til neste prosjekt.

Monday, 1 June 2009

My new quilting "baby"

Little Gracie II
My new quilting "baby" arrived some days ago. A Little GracieII quilting frame with a Janome 1600P-DBX. The Janome does 1600 spm, but I don't think I'll ever use it at that speed. I have not have time to play with her yet, because I have finished the Tango (picture will come soon). I have a lot to learn to manage this system, but I think there will be a lot of fun! (The picture of her is not my own, but from the dealer). I have assembled the frame in a crib size for practicing, but can add another part and it will be a queen size.
If anyone knows about good longarm quilting sites, please let me know. I have found the Longarm University and Sharon Schamber's network. Both have a lot of great information.


Den nye quilte "babyen" min ankom for noen dager siden. Det er en Little Gracie II quilteramme med en Janome 1600P-DBX maskin. Maskinen gjør 1600 spm, men jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den på den hastigheten noen gang. Jeg har ikke hatt tid til å leke meg med den ennå, for jeg har gjort ferdi "Tango" (bilder kommer snart). Jeg har mye å lære om å operere dette systemet, men jeg tror det blir mye moro! (Bildet er ikke mitt, men fra forhandleren). Jeg har satt den sammen i "crib size". Synes det var en grei størrelse å øve på, men kan sette på en bit til så den kommer opp i "queen size".
Om noen vet om noen gode longarm quiltesider, så vil jeg sette pris på å høre om det. Jeg har funnet Longarm University og Sharon Schamber's Networ og begge har masse god informasjon.

Monday, 4 May 2009

Tango threadpainted and basted

Tango is now threadpainted and basted and ready for quilting.
I have threadpainted by the principle " Less is more". I have worked so much with the fabric and the contrast, so I had no need for a lot of threadpainting.
Some time ago I found Sharon Schamber's Network and her free videoes. One of the videoes are about basting your quilt. I love this method! No matter how big your quilt is, you can manage to baste it all by yourself. I don't like to use pins and I'm always afraid that the backing will pleate with the "normal" basting. So for me this method was perfect. You can see Sharon's video here:
http://sharonschambernetwork.com/free_area/videos/basting/index.html
Take a look at her other videoes, too. A lot of great stuff there!
I have three weeks to finish the quilt, so I better start quilting...

Jeg er nå ferdig med å "trådmale" og tråkle sammen Tango og den er klar til å quiltes.
Denne gangen har jeg bruk prinsippet " mindre er mer" når jeg har trådmalt. Jeg har jobbet så mye med valg av stoff og kontraster så jeg hadde ikke behov for å tilføye så mange detaljer med tråd.
Jeg oppdaget Sharon Shamber's Network og hennes gratis videoer for en stund siden. En av videoene handler om å tråkle quilter på en enkel måte. En fantastisk metode! Uansett hvor stor quilten din er, så kan du greie å tråkle den uten hjelp. Jeg liker ikke å bruke sikkerhetsnåler og jeg er alltid redd for at bakstykket skal folde seg ved bruk av vanlig tråkling, så denne metoden er perfekt for meg. Du kan se Sharon's video her: http://sharonschambernetwork.com/free_area/videos/basting/index.html
Ta en kikk på de andre videoene hennes også! Her er det masse nyttige tips.
Jeg har tre uker på meg for å gjøre ferdig Tango, så jeg bør vel sette i gang og quilte...
Here is the back of the quilt with the basting. Not easy to see, but if you click on the picture you get a much larger one where you can see the basting on the back.
"Smart quilters choose a busy fabric for backing". Even if I use invisible thread, I like the advice about the busy backing. The thread more or less "dissappears" in the fabric pattern. My absolute favorite invisible thread is Sew-Art Invisible Nylon Thread. It is so nice to work with and it never breaks :-) And I can buy it here in Norway.

Her er bakstykket med tråklingen. Det er vanskelig å se det, men hvis du trykker på bildet får du et mye større et hvor du kan se tråklestingene.
"Smarte quiltere velger et urolig stoff til bakstykke". Selv om jeg bruker usynlig tråd til all quilting, så liker jeg rådet om å velge et urolig mønster på bakstykket. Tråden forsvinner mer eller mindre i mønsteret. Min absolutte favoritt når det gjelder usynlig tråd er Sew-Art Invisible Nylon Thread. Den er veldig god å arbeide med og ryker aldri :-) Dessuten kan du få kjøpt den i Norge hos http://www.quilt-design.com/

Sunday, 12 April 2009

3rd Prize!

Swan Lake won the third prize in Quilters Heritage Celbration in Lancaster, Illinois last weekend!
My first prize ever, so I'm doing the happy dance! The ribbon will have a place of honor in my studio.


Swan Lake vant tredjepremien i gruppa Pictorial Quilts i Lancaster, Illinois, USA forrige helg.
Den aller første premien min, så jeg er veldig fornøyd! Sløyfa vil få en hedersplass i arbeidsrommet mitt!

Sunday, 5 April 2009

Tango update

All the pieces are now in place on Tango and the next step is the threadpainting. It's time consuming and I'm also buzy with a new class at QU in screen printing. It's a lot of fun and I will post some pictures in a while.
Alle bitene er nå på plass på Tango og neste trinn er "trådmaling". Det er ganske tidkrevende og jeg er også opptatt med en ny klasse på QU om silketrykk. Det er kjempegøy og jeg skal poste noen bilder etter hvert.

Thursday, 19 March 2009

Doll's wardrobe

My little granddaughter is two years on Sunday, so I have made a wardrobe for her doll. All the patterns are from Maulfrid Gausel's book. I think it's only available in Norwegian, but you can buy her knitting patterens online in English here http://www.doll-knitting-patterns.com/


Det foreløpig minste barnebarnet mitt fyller to år til søngdag, og jeg har laget en dukkegarderobe til henne. Alle oppskriftene og mønstrene er fra Målfrid Gausel's bøker. Du kan også kjøpe de nye strikkeoppskriftene hennes her http://www.verdibasert-ledelse.com/maalfrid-gausel-dukkeklaer-oppskrifter-baby-born.html

Sunday, 1 March 2009

Tango progress

Here is a little update on Tango. The background is slowly but steadily emerging. I am planning to put all the pieces up and the decide if I need to do any changes. Making the background actually takes a lot more time to do than I expected, but there is quite a few pieces that have to be put in place. The Machine Quilting class has been taking a lot of my time lately, too, but the wholecloth quilt is now half done. I don't feel comfortable sitting at the sewing machine all day, so I try to split my time even between quilting and the Tango.
Swan Lake has by the way been accepted to Quilters' Heritage Celebration in Lancaster, PA April 2-5, so it will soon be packed and shipped.

Her kommer en liten oppdatering av Tango. Bakgrunnen kommer sakte men sikkert fram. Jeg planlegger å sette på alle bitene først og så får jeg vurdere om det trengs noen endringer. Egentlig tar bakgrunnen mye lenger tid å lage enn jeg hadde håpet på, men det er utrolig mange biter som skal på plass. Maskinquilting-klassen har også tatt mye av tiden min i det siste, men nå er wholecloth quilten over halvveis. Jag orker ikke å sitte ved symaskinen hele dagen, så jeg prøver å dele likt mellom quilten og Tango.
Swan Lake har forresten blitt akseptert på en ny utstilling i USA - Quilters' Heritage Celebration i Lancaster, PA 2-5 april, så den skal snart pakkes og sendes.

Monday, 16 February 2009

Postcards


I made a little sidetrack today and made a couple of postcards for some good friends. At last I could use the Babylock embellisher I bought in December. This was my first attempt, so much can be improved. I found that silk velvet was very nice to felt, but regular silk did not look that good. Practice will be necessary here as with everything else :-)


Jeg tok et lite sidesprang idag og laget et par postkort til noen gode venner. Endelig kunne jeg prøve Babylock Embellisheren som jeg kjøpte i desember. Jeg fant ut at silkefløyel egnet seg veldig godt til filting, mens vanlig silke ikke ble så bra. Dette var første forsøk, så det er mye som kan forbedres. Øvelse trengs her som i alt annet :-)

Saturday, 7 February 2009

More Machine Quilting

This is my fist try on Trapunto. Not at all difficult to do. It gives a nice raised effect, especially on wholecloth quilts. I learned something similat way back in my dressmaking class, but we called it Matlasse.


Dette er mitt første forsøk på trapunto. Slett ikke så vanskelig å lage. Det gir en fin opphøyd effekt, spesielt på "wholecloth" quilter. Jeg lærte noe lignende en gang for mange år siden i en kjole- og draktsømklasse, men vi kalte det for matlasse.

Here is a shadowed Trapunto. A colored fabric is cut out in the shape you want and put underneath the wholecloth before sewing.


Dette er en skyggelagt trapunto. Man klipper ut et farget stoff i det mønsteret du ønsker og legger det under det hele stoffstykket.

Next week we are starting on a wholecloth quilt. I want to make a baby quilt for our new granddaughter (will be born March/April). But I will wait till I get this book before I draw a pattern. I saw Philippa Naylor's quilt Flower Power at The Festival of Quilts in Birmingham, England last August. It was stunning. I have not found a detail picture of it, but you can see the quilt here http://twiddletails.blogspot.com/2008/11/houston-again.html
Philippa Naylor web site is also worth a visit. Take a look at her beautiful FM quilting
http://philippanaylor.com/


Neste uke skal vi starte på en wholocloth quilt. Jeg kan ikke noe godt norsk ord for det, men quilten består av ett helt stykke stoff. Jeg har tenkt å lage en babyquilt til det neste barnebarnet vårt som skal bli født i skiftet mars/april. Men jeg vil vente med å tegne mønsteret til jeg har fått boka ovenfor. Jeg så Philippa Naylor's Flowe Power quilt på The Festival of Quilts i Birmingham sist august. Den var fantastisk! Jeg har ikke funnet et detaljbilde av den, men du
kan se både den og flere av quiltene hennes på linkene ovenfor.

Monday, 26 January 2009


My first attempt on sewing feathers


Then the first week in the class More Machine Quilting is finished. Lesson one was most warmin up exercices. Making small sandwiches with different batting and trying out different threads with different tensions. I didn't manage to get a nice seam, even if I tried to set the tension on all from 0 to 9. I ended up calling the supplier and bought another bobbin case. Then I adjusted the old one till I got a nice seam with the binding in the middle of the sandwich.
The new thing for me this week was to sew feathers. It was quite fun and obviously a form that came easy to me. I have ti admit that I was inspired by Patsy Thompson's free and open feathers. She has a lot of variations for free downloding at http://patsythompsondesigns.com/index.php/free-downloads


Så er første uka på kurset More Machine Quilting ved QU gjennomført. Det var mest oppvarmingsøvelser i leksjon 1. Lage små sandwicher med forskjellige typer vatt og prøve forskjellige typer tråd med forskjellige trådspenninger. Jeg fikk ikke sømmen til å bli pen uansett om jeg prøvde alle trådspenningene fra 0 til 9. Det endte med at jeg ringte Tonje Broderi - skal du ha ny symaskin eller tilbehør, prøv denne nettbutikken. Lave priser og veldig god service! Det endt med at jeg kjøpte et nytt spolehus til "normal" søm og skrudde på undertrådspenningen til jeg fikk sømmen som jeg ville ha den. Jeg anbefaler ikke å gjøre dette uten å ha et spolehus til, for det er nesten umulig å stille det nøyaktig tilbake igjen.
Det eneste nye denne uka var å sy fjær. Det var faktisk morsomt og former som falt ganske naturlig for meg. Jeg ble ganske inspirert av Patsy Thompson's frie og åpne fjær. Hun har mange variasjoner over temaet som kan lastes ned gratis på http://patsythompsondesigns.com/index.php/free-downloads

Saturday, 10 January 2009

The Accordion-player

The accordion-player is in place now. I have tried to keep him quite simple and I think I have succeeded with that. The accordion was worse. I have cut out some details, but not too many. I might have to use some Shiva sticks to put in some shadows when it is all fused down.
I have also started on the background, but I think I have to do some of the walls too before I am able to decide if I will have to change some of the colors.
The Quilt University class "More Machine Quilting" starts in a week, so the Tango will be put on a hold for a while. I will keep you informed on what I do in the class, but first I'm off to a week up in the Norwegian mountains with husband, two dogs, two children with their spouses and three grandchildren!


Trekkspilleren er nå på plass. Jeg har forsøkt å gjøre ham ganske enkel og jeg synes jeg har lykkes med det. Det var verre med trekkspillet. Jeg har fjernet noen detaljer, men ikke for mange. Det er mulig jeg må bruke Shiva fargestifter for å legge inn noen skygger etter at alt er limt fast.
Jeg har også startet på bakgrunnen, men jeg tror jeg må få på noe av veggene også før jeg kan avgjøre om jeg trenger å bytte ut noen av fargene.
Quilt Universty klassen "More MachineQuilting" starter om en uke, så Tango blir satt litt på vent en stund. Jeg skal holde dere informert om hva jeg gjør i klassen, men først skal jeg til Gålå med mann, to hunder, to barn med ektefeller og tre barnebarn!