Wednesday, 21 November 2007

Our new sweetheart


Here is our new familymember and my new sweethart, Pippi. She is an Irish softcoated Wheaten Terrier. She is adoreable, of course... We went to the very south of Sweden on monday to collect her. 5 1/2 hour in the car each way. It was a very long day. Pippi was exeplary in the car. No sounds at all and no vomiting. When we came home she was almost immediately put into her sleeping-cage in our bedroom, next to our Riesenschnauzer, Emma. And I can hardly belive it, she slept all night! A wonderful puppy.

Her er vårt nye familiemedlem og min nye hjerteknuser, Pippi. Hun er en Irish Softcoated Wheaten Terrier. Hun er fortryllende, selvfølgelig.... Vi reiste til Sjøbo i Skåne for å hente henne. 5 1/2 time i bilen hver vei. Det ble en veldig lang dag. Pippi oppførte seg eksemplarisk i bilen. Ingen piping eller bilsyke. Når vi vel var hjemme, bar det nesten med en gang inn i soveburet på soverommet vårt, ved siden av Riesenschnauzeren vår, Emma. Og jeg kan nesten ikke tro det, men hun sov hele natta! En fantastisk valp.

Wednesday, 7 November 2007

Coming along


The portrait of the boys are taking shape. I still think it's difficult to "see" the finished result according to how it will look after threadpainting. But I hope it will come with more experience. It's after all only the second portrait I'm making. I'm now waiting for some fabrics from the US. I have ordered fabric for Andreas' hair, his sweater and the curtains. Hope it soon arrives.

Portrettet av guttene begynner å ta form. Jeg synes fortsatt det er vanskelig å "se" det ferdige resultatet med hensyn til hvordan det vil se ut etter at det er sydd. Men jeg håper det vil hjelpe med mer erfaring. Det er tross alt bare det andre portrettet jeg lager.
Nå går jeg og venter på stoff fra USA. Har bestilt stoff til håret til Andreas, genseren hans og gardiner. Håper det kommer snart