Thursday, 25 June 2009

Tango finished - finally!


At last Tango is finished! It has been a long journey from the first image in my head to this final quilt. I have to thank the photographer Guido Gayk for letting me use his picture of Nicole Nau and Luis Pereyra as an inspiration for this quilt. The background and the accordion-player are from several different pictures that I put together and changed a lot to get it as I wanted.
I have not used so much of my own dyed fabric this time, but the skin tones are mine. I like to use a LOT of shades and tones for the faces. I love multicolored batik. The house in the background is actually made from only one piece of fabric. Amazing, isn't it?
The Tango will first be shown at The Festival of Quilts in Birmingham, England in August.

Endelig er Tango ferdig! Det har vært en lang reise fra det første bildet jeg hadde i hodet til den ferdige quilten. Først må jeg få takke fortografen Guido Gayk for at han lot meg få bruke bildet av Nicole Nau og Luis Pereyra som inspirasjon til denne quilten. Bakgrunnen og trekkspilleren er fra flere forskjellige fotografier som jeg har satt sammen og endret masse for å få det som jeg ønsket.

Jeg har ikke brukt så mange av mine egne håndfargede stoffer denne gangen, men hudtonene er mine egne. Jeg liker å bruke MANGE toner og nyanser når jeg lager ansikter. Jeg elsker mangefarget batikk. Huset i bakgrunnen er laget av det samme stykke stoff. Ganske fantastisk, ikke sant?

Tango vil først bli vist på The Festival of Quilts i Birmingham i England i august.

Here is a detail of the couple. You can see a larger picture if you click on it.
The whole piece is quite heavily quilted and after advice from a very good quilting friend, I have done more quilting on the faces too this time. I had over all a hard time to get all this fabric inside my domestic machine and promised that this was the last time. Therefore the quilting system in the previous post :-)
Her er et detaljbilde av paret. Du kan se et større bilde ved å klikke på det.
Hele bildet er ganske tett quiltet og etter råd fra en meget god quiltevenninne har jeg quiltet mer på ansiktene denne gangen. Jeg slet virkelig for å få quiltet dette bildet på en vanlig symaskin og lovet meg selv at dette var siste gangen. Derfor quiltesysteme i den forrige posten :-)
Here is a detail of the hands. It takes a lot of pieces to get the right impression. BUT - that's how I like to work. I have no idea how many small pieces this quilt contains of.
Now it time for som fun and play. I'm signed up for a Shibori II dyeing class at Quilt University and I need to dye some more flesh tones for the next project.
Her er en detalj av hendene. Det trengs mange biter får å få det riktige uttrykket. MEN - det er slik jeg liker å jobbe. Jeg har ingen anelse om hvor mange små biter denne quilten består av.
Nå er det tid for litt lek og moro. Jeg har meldt meg på et fargekurs, Shibori II ved Quilt University og jeg trenger også å farge flere hudtoner til neste prosjekt.

Monday, 1 June 2009

My new quilting "baby"

Little Gracie II
My new quilting "baby" arrived some days ago. A Little GracieII quilting frame with a Janome 1600P-DBX. The Janome does 1600 spm, but I don't think I'll ever use it at that speed. I have not have time to play with her yet, because I have finished the Tango (picture will come soon). I have a lot to learn to manage this system, but I think there will be a lot of fun! (The picture of her is not my own, but from the dealer). I have assembled the frame in a crib size for practicing, but can add another part and it will be a queen size.
If anyone knows about good longarm quilting sites, please let me know. I have found the Longarm University and Sharon Schamber's network. Both have a lot of great information.


Den nye quilte "babyen" min ankom for noen dager siden. Det er en Little Gracie II quilteramme med en Janome 1600P-DBX maskin. Maskinen gjør 1600 spm, men jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den på den hastigheten noen gang. Jeg har ikke hatt tid til å leke meg med den ennå, for jeg har gjort ferdi "Tango" (bilder kommer snart). Jeg har mye å lære om å operere dette systemet, men jeg tror det blir mye moro! (Bildet er ikke mitt, men fra forhandleren). Jeg har satt den sammen i "crib size". Synes det var en grei størrelse å øve på, men kan sette på en bit til så den kommer opp i "queen size".
Om noen vet om noen gode longarm quiltesider, så vil jeg sette pris på å høre om det. Jeg har funnet Longarm University og Sharon Schamber's Networ og begge har masse god informasjon.