Friday, 8 February 2008

Swan Lake progression


This is what I've done on the project so far. All the flesh tones are in place even if I'm going to work a bit more on her hands. Just needed a break from it. I've not put any stress on the 'look-alike' this time, but worked more with the expression I wanted. And I'm quite happy with it so far. I know I'll enjoy making their garments!
Dette er hva jeg har gjort på prosjektet så langt. Alle hudtonene er på plass selv om jeg må jobbe mer med hendene hennes. Trenger bare en pause. Jeg har ikke lagt vekt på portrettlikheten denne gangen, men jobbet med uttrykket jeg ønsker. Og jeg er ganske fornøyd så langt. Jeg gleder meg virkelig til å lage klærne deres!

Swan Lake

This is my new project. A scene from the ballet Swan Lake. I love this picture. It has a quiet drama that I'm going to try to catch.

Dette er mitt nye prosjekt. En scene fra baletten Svanesjøen. Jeg liker dette bildet. Det har en slags stille drama som jeg skal forsøke å fange.

Quilter's Palette

Here comes some photoes of my latest hand-dyed fabric. They are all from the QU class Quilter's Palette with Marjorie MacWilliams. It has been a very interesting and challenging class. I think most of us struggled to get good browns. We all use the same recepies and a lot of us the same fabric, but the results have differed a lot.


Her kommer det noen bilder av de siste håndfargede stoffene mine. De er alle fra QU klassen Quilter's Palette med Marjorie McWilliams. Det har vært en veldig interessant og utfordrende klasse. Jeg tror vi alle slet med å få til en god brunfarge. Vi brukte de samme oppskriftene og flere av oss brukte det samme stoffet, men resultatene var veldig forskjellig.


Lesson 1

Lesson 1


Lesson 2

Lesson 3Lesson 3Lesson 4
Lesson 4


Lesson 4