Thursday, 21 October 2010

My first bag!I have had Jinny Beyer's bag pattern for over a year without doing anything with it. I've also been a member of a Jinny Beyer fabric club, so i had mere than enough fabric I could use. Last Saturday we had a sewing day in our quilting guild and if I ever was going to sew a bag, it had to be now. And so it was. I have to thank all the ladies for a wonderful day. A lot of talking and a lot of sewing. I managed to get almost all the fabric for the center panel in place. Since it started so well, I spent all the Sunday sewing, too. The bag was finished and I'm very pleased with it. The bag measures app. 20" x 20", so more than enough place for all the things I need on our guild evenings.

I also want to than Varna Quiltelag in Moss for a very nice evening on Monday. I was visiting them and telling about my quilts. Thank you for a very nice evening!

Jeg har hatt veskemønsteret til Jinny Beyer liggende i over et år uten å få gjort noe med det. Jeg har også vært med i en Jinny Beyer stoffklubb, så jeg hadde nok stoffer å velge mellom. Sist lørdag hadde vi sydag i Sarpsborg quiltelag og skulle jeg noen gang få sydd denne veska, måtte det bli nå. Som sagt, så gjort. først må jeg få takke alle damene for en kjempehyggelig dag. Masse skravling samtidig som vi fikk gjort masse.
Jeg fikk sydd på nesten alt stoffet og når jeg var så godt igang, så ble jeg sittende og sy hele søndagen også. Veska ble ferdig og jeg ble kjempefornøyd :-). Den måler ca 50 x 50 cm, så den er stor og god til alt som skal med til kveldene i quiltelaget.

Jeg vil også få sende en liten hilsen til all damene i Varna quiltelag i Moss. Jeg var på besøk der mandag kveld og fortalte om bildene mine. Takk for en hyggelig kveld!

Photobucket

Wednesday, 13 October 2010

Start of a new portrait quilt


My next portrait quilt has the working title 'Men in Saffron Turbans'. the most eye catching for me in this quilt is the saffron turbans. It's therefor important to me to have enough tones to work with. That's probably why I'm so fond of dyeing my own fabrics. Nine tones should be enough. The color to the right is all wrong in the picture, it's acrually a warm brown.

Min neste portretquilt har arbeidstittelen "Menn i safranfargede turbaner". Det mest framtredende i bildet er for meg nettopp de safranfargede turbanene. Derfor er det viktig å få nok fargetoner å velge mellom. Det er nok derfor jeg også er så glad i å farge mine egne stoffer. 9 toner skulle holde. Den til høyre er dessverre feil i fargen på bildet, den er varm brun i virkeligheten.


This is what my design wall looks when I'm starting. The unbleached whole piece of cotton is the foundation for the applique. I like to divide the pattern in sections, because it's too big to work with in one piece. I have added a background, but that will most likely be replaced with something else. At least a lighter fabric. I might also choose to piece the background.

Slik ser designveggen min ut når jeg begynner. Jeg bruker ubleket bomullstoff som fundament for applikeringen. Jeg liker også å dele opp mønsteret i seksjoner fordi det er alt for stort til å jobbe med helt. Jeg har satt påå en bakrunn, men den vil mest sannsynlig bli byttet ut med noe annet. I det minste et lysere stoff. Det er også mulig at jeg kommer til å sy sammen en bakgrunn.


I have also played with some dyeing lately. The large ones are half yard multicolored pieces. The small ones are fat eights. And in front a gradiation because I made too much red and blue dye.

Jeg har også lekt meg med å farge i det siste. De store er 1/2 yard og mangefarget. De små er 'fat eights'. Og foran er det en lilla gradering fordi jeg hadde blandet alt for mye rød og blå farge. Alle er til salgs og vil om kort tid komme inn på nettsiden min. 
Photobucket