Sunday, 30 August 2009

Yanagi (willow) Shibori

This is Yanagi Shibori. It is made the same way as the Tesuji Shibori except for one thing. Before you pleat the fabric, you put little dots - random or in a pattern - with a watersoluble pen on the fabric. This makes the top point of little cones. Take this cone between your fingers and wrap around the cone with a thread. Start at the bottom and start and end with a knot. Then you fold the fabric and wrap the fabric around a rope or pipe, binding as in the Tesjui. You can decide how much white you want in the fabric by controlling the amount of dye you apply.

Dette er Yanagi shibori. Den blir laget på samme måte som Tesuji shiboro bortsettt fra en ting. Før du folder stoffet så merker du små prikker - tilfeldig eller i mønster - med en vannløselig penn. Dette er topp-punktene på små kjegler. Ta en kjegle mellom fingrene og bind rundt kjeglen med en tråd. Start i bunnen av kjeglen og surr opp til toppen og så ned igjen. Start og avslutt med en knute. Så bretter du stoffet og surrer det rundt et tau eller et rør og binder det på samme måte som Tesuji. Du kan bestemme hvor mye hvitt du vil ha i stoffet ved å kontrollere mengden av farge du påfører.


Here is a detail of the fabric. I'm sorry that I have trouble getting a crisp closeup with my camera!

Her er en detalj av stoffet. jeg må bare unnskylde at jeg har problemer med å få skarpe nærbilder med kameraet mitt!

Sunday, 16 August 2009

Arashi (bound)

The forth fabric in my Shibori series is a technique called Arashi. I have to admit that this is my #1 favorite. This is the technique I used for making my dress to my son's marrige. Only this time I have bound the Arashi.
As you can see, I have folded it first from the left to the right, then from the top to the bottom. Then the fabric is bound with a thread around a pole. Mine is about six inches wide. I started in a corner and wrapped the thread around with a distance of about 5/8". For every 6" I wrap, I put the pole on the table and push the fabric down toward the bottom of the pole so the fabric is compressed. When all the fabric was bound and compessed, I soaked it in water and then put it in a towel to get all the excess water out. The dye was then applied with a brush. It was left for six hours to cure before it was untied and rinsed.
I love this piece and I think it will be the background in a quilt.

Det fjerde stoffet i min Shibori-serie er en teknikk som hete Arashi. Jeg må innrømme at dette er min absolutte favoritt. Jeg brukte denne teknikken når jeg laget stoffet til kjolen jeg brukte i bryllupet til sønnen vår. Men denne gangen har jeg bundet Aarashi'en.

Som du sikkert ser, så har jeg først brettet fra venstre mot høyre og så fra topp mot bunn. Så er stoffet lagt på et plastrør og bundet med tråd. Jeg begynte i et hjørne og surret med en avstand på ca 1 1/2 cm. For ca hver 15 cm setter jeg røret på bordet og trykker stoffet nedover mot bunnen av røret slik at stoffetblir presset tett sammen. Etter at alt stoffet var bundet og presset sammen, ble hele stoffet bløtlagt i vann. Deretter ruller jeg det i et håndkle for å få ut det overflødige vannet. Også denne gangen er fargen påført med en pensel. Så ble det satt bort i seks timer for at fargen skulle gjøre jobben sin før det ble bundet opp og skyllet.
Jeg liker dette stoffet kjempegodt og tror jeg vil bruke det som bakgrunn i en quilt.

Sunday, 9 August 2009

Itajime Shibori


Itajime is folded and clamped Shibori. It's easy to do and you can vary it in a numerous of different ways. It's a great technique to create repeated patterns. This one is very simple. I have folded the fabric four times in a square. You can also fold it in triangles and rectangles or pleat it diagonaly. You can choose to iron down the folds or not. If you want a pattern that is consistent with clear lines, do iron each pleat or fold carefully down. This piece is only folded.
I have used four plastic lids as a resist. You can use whatever shape you want, but it needs to be thick enough to hold it's shape. Plastic, wood and plexiglas are great. I put one lid on each side of the folded fabric and hold them together with a squeezy clamp.
Soak the whole piece in water and squeeze out as much water as you can. I like to put it in a towel to get out as much water as possible. Then you dip on side at the time into the dye. If you have good resists and strong clamps, you can also soak the whole piece into the dye solution. Then put it on an old towel an allow it to dry completely before you unfold it and rinse. This piece actually stayed a whole week on the towel.

Itajime shibori er brettet og spent fast. Den er enkel å lage og den kan varieres på en masse forskjellige måter. Den er flott å lage repeterte mønster med. Dette eksemplaret er veldig enkelt. Jeg har ganske enkelt brettet den fire ganger til en firkant. Du kan også brette den i trekanter, rektangler eller diagonalt. Du kan velge om du vil presse ned foldene eller ikke. Dersom du ønsker et klart mønster med skarpe linjer, så bør du nøye stryke ned hver enkelt brett. Denne er bare brettet.Her har jeg brukt fire plastikklokk som "sperre". Du kan bruke hvilken form du vil, bare den er tykk nok til å holde på fasongen. Plastikk, tre og plexiglass er helt flott å bruke. Jeg har lagt to lokk på hver side og hold dem parvis sammen med en kraftig klemme. Hele stykket dyppes i vann og så mye ekstra vann som mulig klemmes så ut. Jeg liker å legge det i et håndkle for å få ut mest mulig. Så dyppes en side av gangen i fargeblandingen. Du kan også dyppe hele i fargen dersom du har gode sperrer og sterke klemme som holder de sammen. Det legges så på et gammelt håndkle for å tørke fullstendig før du bretter det ut og skyller det. Denne lå faktisk en hel uke før den ble skyllet.

Sunday, 2 August 2009

Tesuji shibori

Shibori is a very fun and easy way of creating you own patterned fabric. If you want to learn how to dye shiboti and other techniqus, I can recommend Marjorie McWilliam's classes at Quilt University. She is a very skilled and not at least a very fun teacher. There is a link to QU at the right side of the blog. The best class to start with is Cotton Dyeing Basic. The next class starts at August 14. I can also recommend you to take a look at Marjie's blog - http://marjiesdyestudio.blogspot.com/


Sbibori er en enkel og morsom måte å lage dine egne mønstrete stoffer på. Dersom du har lyst til å lære lage shibori eller andre fargeteknikker så kan jeg anbefale klassene til Marjorie McWilliams på Quilt Universty. Hun er en meget kunnskapsrik og ikke minst morsom lærer. Det er en link til Quilt University på høyre side av denne bloggen. Den beste klassen å starte med er Cotton Dyeing Basic. Den neste klassen starter 14. august. Jeg kan også anbefale å ta en titt på Marjie's blogg http://marjiesdyestudio.blogspot.com/

"Tesuji Shibori is folding the fabric in accordion and winding it around a thick rope. This is followed by tight winding to create vertical stripes." I press the folds down as I fold them to create more distinctive lines. I did not use a rope, but a pole to wind the fabric around. I did not wind hard enough to get vertical stripe through all the layers, so I 'll have to remeber that next time. I painted the dye on the fabric. You have to be careful not to saturate all the fabric with dye. Then you will get very little pattern. It's much easier to control the process with a brush instead of soaking the fabric in the dye.

" Tesuji Shibori er å folde stoffet som et trekkspill og surre det rundt et tykt tau. Dette blir etterfulgt av en tett surring med tråd for å skape vertikale striper." Jeg presser foldene ned etterhvert som jeg bretter for å få tydeligere linjer. Jeg brukte ikke et tau, men surret stoffet rundt et plastrør. Jeg surret ikke hardt nok med tråden denne gangen til å få gode striper gjennom alle lagene så jeg må huske det til neste gang. Jeg påfører fargen med en pensel. Du må være forsiktig så du ikke fukter hele stoffet med farge, for da blir det veldig lite mønster. Det er mye enklere å kontrollere denne prosessen med en pensel enn ved å dyppe hele stoffet ned i fargebadet.

Here is a detail of the fabric. The vertical stripes are here horisontal. This is a part of the outside of the winding. There is almost no stripes at all in the inner parts.

Her er en detalj av stoffet. De vertikale stripene er her horisontale. Dette er en del av den ytterste delen av stoffet. Innerst er det nesten ingen striper fra surringen.