Wednesday, 23 December 2009

Merry Christmas

Article in Quiltemagasinet

There is an article about me and my work in the December issue of the Scandinavian magazine Quiltemagasinet. I see it as a great honour! Unfortunately for the English readers, it's only in Norwegian and Swedish.....


Det er en artikkel om meg og arbeidet mitt i nr. 6/09 av Quiltemagasinet. Jeg føler det som en stor ære at Bente Vold Klausen ønsket å lage en reportasje om meg! Dersom noen ønsker å kjøpe bladet, så finner du alle butikkene som selger det her: www.quiltemagasinet.no/undersider/kommisjon.html I wish you all a
Merry Christmas
and a
Happy New Year!