Thursday, 30 December 2010

A year of Challenge


I think this will be a year of challenges :-) I have just signed up for a fun class. The meaning is to draw just for fun and have a lot of FUN! I need to loosen up, so I think it's just the right class for me. If you want to know more about it, take a look here : http://carlasonheim.wordpress.com/ Click on the Silly the Third picture on Carla's blog.

Jeg tror dette vil bli utfordringenes år for meg :-) Jeg har akkurat meldt meg på et morsomt kurs. Meningen er å tegne for moro skyld og ha det MORSOMT! Jeg trenger å løse opp litt, så jeg tror dette er akkurat det rette kurset for meg. Dersom du ønsker å vite mer om kurset, så ta en titt her: http://carlasonheim.wordpress.com/  Trykk på Silly the Third bildet på Carla's blogg.
Here are all the fabric I dyed right before Christmas for the men's clothing. I think they came out pretty well.

Her er alle stoffene jeg farget rett før jul for mennenes klær. Jeg tror alle ble ganske bra.

Then I cannot resist the temptation of posting some pictures of my seven grandchildren. The pictures below are the Christmas cards we got this year :-)

Og så kan jeg ikke motstå fristelsen til å poste noen bilder av de 7 barnebarna mine. Bildene under er julekortene vi fikk fra de i år :-)


Here are Helle (1), Mina (5 1/2) and Henrik (1)


Here are Viktor (4) and Andreas (7)


And finally Amelie (3 1/2), Sanna (1 1/2) and my daughter Jeanette.
Photobucket

Wednesday, 22 December 2010

Tuesday, 21 December 2010

Heads finished


Faces and turbans are finally finished! It's so fun to se how they become visible for each piece. Wen I work for quite a time with each of them, I get in a weird way familiar with them. Almost like we were in family :-)

Ansikter og turbaner er endelig ferdig! Det er kjempemoro å se de vokse frem for hver bit. Når jeg jobber såpass lenge med hver person, så blir jeg på et merkelig vis "kjent" med de. Nesten som om vi er i familie ;.)


Next step is the clothing. I will also here need a lot of different colors for light and shadows. Here is almost 7 meters curing in zipper bags. I usually dye in containers, but thought I should give the bags a try. I'm not sure that I like the bags, but will see when they're finished.

Neste trinn er klærne. Også her vil jeg trenge mange nyanser for lys og skygge. Her er nesten 7 meter stoff i fargebad. 8 store (1/2- metere) og 14 små (fat quarters) poser. Jeg farger vanligvis i bokser, men tenkte at jeg skulle prøve plastposer med glidelås for å se hvordan det blir. Jeg vet ikke helt om jeg liker poser, men jeg får se når de er ferdig.


Photobucket

Monday, 6 December 2010

Two more faces


Two more faces are 'finished'. I have to ask you to remember that the fabric for the hair and beard is only a fundament for the threadpainting. It will change A LOT :-)

To ansikter til er "ferdige". Jeg må bare be dere huske på at stoffet til hår og skjegg bare er et grunnlag for "trådmaling". Det vil endre seg MASSE :-)


This is how the group of men looks like now. I'm now working on the group of the three men to the right. They are coming along quite well. I hope to finish them before Christmas, but the Holidays are coming fast now and a lot left to be done.

Slik ser gruppa av menn ut nå. Jeg er godt i gang med gruppa på tre menn til høyre. Jeg håper jeg kan fullføre de før jul, men jula kommer litt for fort (som vanlig) og jeg har fortsatt mye igjen å gjøre. Så vi får se.


Photobucket

Wednesday, 1 December 2010

It's beautiful!


Look what I picked up at the post office today :-) I have waited a long time for this suitcase. The distributor in the US was out of stock of Aurifil suitcases and after the shop got it, it took 15 days to ship it to Norway. It usually takes app 10 days, so imagine my impatience.
I bought it at I Have a Notion, which is run by a wonderful lady, Kelly Jackson. She has been so helpful on the way by calling the distributor several times and then informing me. I highly recommend her shop!

Se hva jeg hentet på posthuset i dag :-) Jeg har ventet så lenge på denne kofferten. Distributøren i USA var utsolgt og når endelig butikken fikk den, så tok det 15 dager å sende den til Norge. Det tar vanligvis ikke mer enn 10 dager, så gjett om jeg var utålmodig.
Jeg kjøpte den fra en nettbutikk som heter I Have a Notion. Butikken blir drevet av en meget hyggelig og hjelpsom dame som heter Kelly Jackson. Hun har vært utrolig hjelpsom og ringt distributøren flere ganger og så informert meg. Jeg kan på det varmeste anbefale denne butikken!


And this is how it looks when you open it. 216 wonderful spools of Aurifil Mako 50 wt. My absolute favorite thread both for piecing and zigzag'ing around the pieces in my pictures. Now I always have the color I need (I think). What a luxury!

Og dette er synet når du åpner den. 216 vidunderlige spoler med Aurifil Mako 50 wt. Min absolutte favorittråd både til sammensying og siksak rundt bitene på bildene mine. Nå har jeg alltid fargen jeg trenger (tror jeg). Hvilken luksus!
Photobucket