Tuesday, 23 October 2007

Andreas


Andreas' face is finished so far. I think. It will possibly be some small changes when hair, clothes and background is in place. The reason why I'm satisfied now is thanks to my daughter (Andreas' mother). She came into the studio and wondered if I had managed to get him right at the first attempt this time and she asked: You are not dissatisfied now!? It will definitly change when the treadpainting comes on.

Så er ansiktet til Andreas ferdig. Tror jeg. Det er mulig det blir noen små forandringer etterhvert som hår, klær og bakgrunn kommer på. Grunnen til at jeg er fornøyd nå, er mest takket være dattera mi (mamma'n til Andreas) Hun kom inn og lurte på om jeg hadde fått det til med en gang denne gangen og spurte: Du er vel ikke misfornøyd nå!? Det vil jo uansett bli forandringer når detaljene kommer på plass med tråd.

Monday, 15 October 2007

Andreas and Viktor

Now my next project is in progress, a portrait of my two grandsons, Andreas and Viktor. The picture is taken in their home. Since this is a very good every-day picture of them, I plan to make the background as in the photo.


I have dyed some new flesh toned fabrics, but again I wish I had more tones. I will have to use some bought fabrics, too.


This time it started much easier since I have learned what to watch out for in the beginning. The most importent part is the eyes, and I feel I have caught them this time. Already I have changed one piece three times and another four times. But that's how it works.
Så er det neste prosjektet mitt igang, et portrett av mine to barnebarn, Andreas og Viktor. Bildet er tatt hjemme hos dem. Siden det er et veldig godt hverdagsbilde av dem, så planlegger jeg å lage bakgrunnen som den er på bildet.

Jeg har farget en del nye stoff til ansiktene, men allikevel skulle jeg ønske jeg hadde flere toner. Jeg må bruke noen butikkstoffer også.

Denne gangen gikk starten mye lettere ettersom jeg har lært hva jeg må passe på når jeg begynner. Det absolutt viktigste er øynene og jeg føler at jeg har fanget dem denne gangen. Allerede har jeg byttet ut en bit tre ganger og en annen fire. Men det er slik det er.

Monday, 8 October 2007

The portrait of Mina is finished


Finally Mina's portrait is finished. The last step was to add batting, backing, frame, hanging and label.
I have used two layers of flanel as batting. It worked out great and gave just the softness the portrait needed without filling too much.
As backing I used the same fabric as the background.
I doubted a lot about how to make the frame and tried out several different fabrics and colors. At last I ended up with doing a frame of the background fabric only with a narrow stripe of a lighter, mottled green fabric against the portrait.
Everything is quilted with invisible thread.
It has been an excting and challenging project, but I'm already on to my next. It will be a portrait of my two grandsons Andreas and Viktor.
If anyone would like to do anything similar, I can racommend the online class Realistic Portraits in Fabric at Quilt University or Marilyn Belford's book Portraits for fabric lovers.


Endelig er Mina's portrett ferdig. Det siste trinnet besto av vatt, bakstykke, ramme, oppheng og merkelapp.
Som vatt har jeg brukt to lag med flanell. Det fungerte helt topp og ga akkurat den mykheten bildet trengte uten å fylle opp for mye.
Som bakstykke har jeg brukt samme stoff som bakgrunnen.
Jeg var lenge i tvil om hvordan jeg skulle lage rammen og prøvde med flere forskjellige stoffer og farger. Til slutt endte jeg opp med en ramme av samme stoff som bakgrunnen bare med en smal stripe av et lysere, melert grønt stoff inn mot bildet.
Alt ble quiltet med usynlig tråd.
Dette har vært et spennende og utfordrende prosjekt, men jeg er allerede i gang med neste. Det blir et portrett av mine to barnebarn Andreas og Viktor.
Dersom noen skulle ha lyst til å lage noe tilsvarende, kan jeg på det varmeste anbefale det nettbaserte kurset Realistic Portraits in Fabric eller Marilyn Belford's bok Portrait for fabric lovers.