Thursday, 29 July 2010

Aweleye


I found that I havn't posted any pictures of my latest quilt after it was finished. But not all finished... I found I have forgot to take any pictures after I decided to quilt over the white bodypaint., but i post them anyway. I'll post new ones as soon as I have taken some. Aweleye is now in England and is going to be showed at The Festival of Quilts in Birmingham August 19.-22. If anyone is going to the show I would appreciate if you take some pictures of it and send me :-)

Jeg fant ut at jeg ikke har postet noen bilder av den siste quilten min ferdig. Ferdig og ferdig fru Blom... Jeg har visst ikke tatt noen bilder etter at jeg bestemte meg for å quilte over den hvite kroppsmalingen, men jeg setter inn bildene allikevel. Jeg skal oppdatere de så fort jeg kan. Aweleye er nå i England og skal stille på Festival of Quilts i Birmingham 19.-22. august. Dersom noen skal dit, setter jeg stor pris på om dere tar bilder og sender de til meg :-)


Aweleye means bodypaint. The label on the back explains the rest:

Aweleye betyr kroppsmaling. Merkelappen på baksiden forklarer resten.

AWELEYE

by
Bente Kultorp Andresen
2010


Bangarra dancer Russell Page (1968-2002) performing
in front of an untitled painting by Aboriginal artist
Emily Kame Kngwarreye (1910-1966).
This painting is part of a series of Aweleye paintings.
Aweleye refers to women's ceremonies associated with
women's business and also refers to the painting of designs
on a woman's body. This spiritual, sensous and
meditative performance reflects the nuturing role of
women in Aboriginal Society.


All the piece is heavily quilted. Mainly I have used circular or curved shapes and patterns.

Hele bildet er quiltet veldig tett. Stort sett har jeg brukt mønster med runde former, mye sirkler i variasjoner. 


Here is the back. The quilting is more visible here, but the quilting over the bodypaint is missing here, too.

Her er baksiden. Quiltingen synes bedre her, men også her mangler quiltingen over kroppsmalingen.

Sunday, 11 July 2010

Garden Update

A lot has been done in the garden since the last update. Since I do all the work by myself, it takes time to finish, but I enjoy both the work and the resullt.

Mye er blitt gjort i hagen siden siste oppdatering. Ettersom jeg gjør alt selv, tar det selvfølgelig lang tid å bli ferdig, men jeg trives og koser meg både med arbeidet og resultatet.

036

Here is my favorite spot.  With a good mattress and a good pillow behind my back, this is a wonderful place to relax (when ther is some time for it…)

Her er favorittplassen min. Med en god madrass og en god pute i ryggen er det deilig å slappe av her (når jeg har tid….)

021

I’m only sorry I have no ‘before’ picture here! Next to the wall there was some ugly, old concrete tiles. The flower bed had no straight lines. Where the grass is coming up, there was three piles of the ‘stones’ I’ve used around the garden – they are also concrete, but much nicer than the huge, old tiles. And a pile of gravel. Not much for the eye. The bed is now planted with a variety of perennials and English Austin roses. And you see my giant Hosta which is a leftover from ‘before’ which I had no heart to dig up.

Jeg er lei for at jeg ikke har noe ‘før’ bilde her! Nærmest veggen lå det noen gamle, stygge betongheller. Blomsterbedet hadde ingen rette kanter og foran det lå det tre hauger med belegningstenen som jeg nå har brukt rundt om i hagen. De er også av betong, men mye penere å se på enn de gamle, digre hellene som lå der før. Og en haug med grus. Ikke særlif pent å se på. I blomsterbedet har jeg nå plantet en blanding av stauder og engelske Austin-roser. Den gigantiske hostaen er en gjenlevning fra ‘før’ som jeg ikke hadde hjerte til å grave opp.

045
Here is my new greenhouse. Only a small one, but with space to a lot of vegetables. I also have a grape plant in there. there will be no grapes this year, but maybe next year?

Her er det nye drivhuset mitt. Ikke stort, men det er plass til mye inni her! Jeg har også en druestokk der, men det blir ingen druer i år. Kanskje neste år?

046

Here is my weeping birch. It’s big and takes a lot of the garde, but gives some very good shadow on hot days. That’s enough for now. I will come back later with more pictures from the garden and of the flowers.

Her er hengebjørka mi. Den er litt vel stor og tar masse plass i haven, men den gir også deilig skygge på varme dager. Det var det for denne gang. Jeg skal snart komme tilbake med flere bilder fra hagen og av blomstene.