Monday, 27 August 2007

Flesh toned fabrics

When I started to collect fabrics for Mina's portrait, I found that quite difficult. Too few fabrics to choose among. I have never dyed flesh toned fabrics before, so some experimenting was necessary. I have recepies for some nice, dark burgundy and dyed a gradiation of two of them. One got lovely, the other was too violet. But a week ago I recieved some camel colored dye from a very nice american woman. This camel dye maked lovely tones for a tanned skin, but Mina's is more pink. So to have even moore fabrics to choose among, I made a gradiation with a mixture of the pink and the camel. The result was a lovely brownish pink!

Når jeg besynte å samle stoff til portrettet av Mina så fant jeg ut at det var ganske vanskelig.Det var altfor få stoffer å velge blandt. Jeg har aldri farget hudfarget stoff før, så det trengs nok en del eksperimentering. Jeg har oppskrift på noen fine, mørke burgunder og farget en gradering av to av disse fargene. En ble fin, den andre ble alt for lilla. For en uke siden fikk jeg tilsendt litt fargepulver i farge camel av en veldig hyggelig amerikansk dame. Camel farvet noen vldig fine toner for en solbrun hud, men Mina's er mye mer rosa. Så for å ha enda flere farger å velge blandt, så laget jeg en kombinasjon av rosa og camel. Resultatet ble en nydelig brunlig rosa!

Sunday, 19 August 2007

Realistic Portraits in FabricThe class has started with about 30 ladies and I'm working on the first lesson. I want to make a quilt of one of my granddaughters, Mina, 2 years old (or at least give it a try!).
The pattern is made and I've used an overhead projector to enlargen it and then traced it on paper. The quilt (without the framing) will be approxemately 9,5" x 11" (24 x 28 cm).
The next step will be to trace it on muslin, but I'm waiting for the teacher's 'judgment' before I do so. Thought this step would be a piece of cake, but it was much more difficult than I expected. But quite pleased with the outcome.
Kurset har startet med omtrent 30 damer og jeg jobber med den første leksjonen. Jeg har lyst til å lage en quilt av en av mine barnebarn, Mina som er 2 år (jeg vil i alle fall gjøre et forsøk!).
Mønsteret er laget og og jeg har brukt en overheadprojektor til å forstørre det og så overført det til papir. Quilten (uten innramming) vil bli omtrent 24 x 28 cm.
Det neste steget vil være å overføre det til lerret, men jeg vente på lærerens bedømmelse før jeg gjør det. Selv om dette trinnet skulle være det enkleste, så var det mye vanskeligere enn jeg hadde ventet. Men ganske fornøyd med resultatet.

Friday, 17 August 2007

Welcome to my blog!

My intention with this blog is to document my way from the start and to the finished artquilt. Since I'm going to start my 10th class at Quilt University tomorrow, I found it a good time to start. My next class is Realistic Portraits in Fabric and the instructor is Marilyn Belford. I have collected all the stuff I'm going to need and are just waiting for the publishing of the first lesson.
I love the online classes. Even if you have to be quite organized, the online classes give you the oppotunity to work in your own pace and use as much or as little time as you want.

Hensikten med denne bloggen min er å dokumentere veien fra jeg starter og fram til den ferdige artquilten. Siden jeg nå starter på mitt 10. kurs på Quilt University i morge, synes jeg det var et godt tidspunkt å starte på. Det neste kurset heter Realistic Portraits in Fabric og læreren er Marilyn Belford. Jeg har samlet sammen de materialene jeg trenger og venter bare på at den første leksjonen blir publisert. Jeg er veldig glad i online kurs. Selv om du må være ganske organisert så gir onlinekursene deg mulighet til å arbeide i ditt eget tempo og bruke så mye eller lite tid på det som du ønsker.