Sunday, 29 November 2009

Birmingham 2009

I'm sorry that I am such a bad blogger these days, but that's how it is when you work on a large, time-consuming quilt! And when you want to try to get it accepted in a show that don't allow you to show it anywhere before the show, it get even worse... But a nice lady in the US made me aware of this vidcast from The Festival of Quilts in Birmingham in August this year by Pam Holland. Tango is one of her selected quilts from the show. It's published on The Quilt Show's Daily Blog. I'm honoured! Watch and enjoy!


Jeg kan bare beklage at jeg er en dårlig blogger for tiden, men det er sånn det blir når du holder på med en stor, tidkrevende quilt! Og når jeg har tenkt å prøve å få den akseptert på en utstilling hvor de ikke tillater at du publiserer den noe sted før utstillingen så blir det enda verre.... Men en hyggelig dame i USA gjorde meg oppmerksom på denne videosnutten av Pam Holland fra The Festival of Quilts i Birmingham i august. Tango er en av de quiltene hun har valgt å vise. Den er publisert på The Quilt Show's Daily Blog. Jef føler meg beæret! Se og nyt:

No comments:

Post a Comment