Thursday, 24 September 2009

Inspiration

I jumped in on a class at Quilt University on an impulse this week. It's called Fractal Fragments. It's a world I don't know much about, but it gives endless possibilities for inspiration. There is a lot of freeware about this on the web, so just download and start playing. Here are some pictures I made by only pushing some buttons :-)

Jeg hoppet på et kurs på Quilt University på ren impuls denne uka. Det heter Fractal Fragments. Det er en verden jeg ikke har mye kunnskap om, men det byr på uendelige muligheter til inspirasjon. Det ligger mange gratisprogram om dette på nett, så det er bare å laste ned og sette igang. Her er noen bilder av det jeg laget bare ved å trykke på noen knapper :-)
The three pictures above are made by Apophysis www.apophysis.org/

De tre bildene ovenfor er laget med programmet Apophysis.

These two are made with the software from Chaos Pro www.chaospro.de/

Both software also have tutorials on the web.
Disse to er laget med programmet til Chaos Pro.
Begge programmene har også bruksanvisninger på nett.Saturday, 12 September 2009

Not Shibori

This is not real Shibori, but a fun and easy technique. The fabric is just twisted in a coil and the dye is applied. This one is twisted straight, but you can very well start to twist in a corner. You get some lovely combinations too if you dye with one color, let it dry and rinse the fabric and then repeat the twisting in another direction and apply the same or another color.

Dette er ikke ekte shibori, men en enkel og morsom teknikk. Stoffet er vridd sammen og så påført farge. Denne er vridd rett, men du kan også starte i hjørnene. Du kan også oppnå flotte effekter ved å la stoffet tørke, så skylle og gjenta prosessen med å vri og påføre farge. Du kan bruke den samme fargen eller velge en annen.


Last Sunday we went on a 3 1/2 hours walking tour in the forest not far from where we live. I have heard many people tell that there is a lot of chantarelles in the forest this year. This was my catch for the day.


Sist søndag var vi på en 3 1/2 times tur i skogen ikke langt fra hvor vi bor. Mange har fortalt at det er masse kantareller i skogen i år. Dette var dagens fangst.