Thursday, 19 March 2009

Doll's wardrobe

My little granddaughter is two years on Sunday, so I have made a wardrobe for her doll. All the patterns are from Maulfrid Gausel's book. I think it's only available in Norwegian, but you can buy her knitting patterens online in English here http://www.doll-knitting-patterns.com/


Det foreløpig minste barnebarnet mitt fyller to år til søngdag, og jeg har laget en dukkegarderobe til henne. Alle oppskriftene og mønstrene er fra Målfrid Gausel's bøker. Du kan også kjøpe de nye strikkeoppskriftene hennes her http://www.verdibasert-ledelse.com/maalfrid-gausel-dukkeklaer-oppskrifter-baby-born.html

Sunday, 1 March 2009

Tango progress

Here is a little update on Tango. The background is slowly but steadily emerging. I am planning to put all the pieces up and the decide if I need to do any changes. Making the background actually takes a lot more time to do than I expected, but there is quite a few pieces that have to be put in place. The Machine Quilting class has been taking a lot of my time lately, too, but the wholecloth quilt is now half done. I don't feel comfortable sitting at the sewing machine all day, so I try to split my time even between quilting and the Tango.
Swan Lake has by the way been accepted to Quilters' Heritage Celebration in Lancaster, PA April 2-5, so it will soon be packed and shipped.

Her kommer en liten oppdatering av Tango. Bakgrunnen kommer sakte men sikkert fram. Jeg planlegger å sette på alle bitene først og så får jeg vurdere om det trengs noen endringer. Egentlig tar bakgrunnen mye lenger tid å lage enn jeg hadde håpet på, men det er utrolig mange biter som skal på plass. Maskinquilting-klassen har også tatt mye av tiden min i det siste, men nå er wholecloth quilten over halvveis. Jag orker ikke å sitte ved symaskinen hele dagen, så jeg prøver å dele likt mellom quilten og Tango.
Swan Lake har forresten blitt akseptert på en ny utstilling i USA - Quilters' Heritage Celebration i Lancaster, PA 2-5 april, så den skal snart pakkes og sendes.