Monday, 26 January 2009


My first attempt on sewing feathers


Then the first week in the class More Machine Quilting is finished. Lesson one was most warmin up exercices. Making small sandwiches with different batting and trying out different threads with different tensions. I didn't manage to get a nice seam, even if I tried to set the tension on all from 0 to 9. I ended up calling the supplier and bought another bobbin case. Then I adjusted the old one till I got a nice seam with the binding in the middle of the sandwich.
The new thing for me this week was to sew feathers. It was quite fun and obviously a form that came easy to me. I have ti admit that I was inspired by Patsy Thompson's free and open feathers. She has a lot of variations for free downloding at http://patsythompsondesigns.com/index.php/free-downloads


Så er første uka på kurset More Machine Quilting ved QU gjennomført. Det var mest oppvarmingsøvelser i leksjon 1. Lage små sandwicher med forskjellige typer vatt og prøve forskjellige typer tråd med forskjellige trådspenninger. Jeg fikk ikke sømmen til å bli pen uansett om jeg prøvde alle trådspenningene fra 0 til 9. Det endte med at jeg ringte Tonje Broderi - skal du ha ny symaskin eller tilbehør, prøv denne nettbutikken. Lave priser og veldig god service! Det endt med at jeg kjøpte et nytt spolehus til "normal" søm og skrudde på undertrådspenningen til jeg fikk sømmen som jeg ville ha den. Jeg anbefaler ikke å gjøre dette uten å ha et spolehus til, for det er nesten umulig å stille det nøyaktig tilbake igjen.
Det eneste nye denne uka var å sy fjær. Det var faktisk morsomt og former som falt ganske naturlig for meg. Jeg ble ganske inspirert av Patsy Thompson's frie og åpne fjær. Hun har mange variasjoner over temaet som kan lastes ned gratis på http://patsythompsondesigns.com/index.php/free-downloads

Saturday, 10 January 2009

The Accordion-player

The accordion-player is in place now. I have tried to keep him quite simple and I think I have succeeded with that. The accordion was worse. I have cut out some details, but not too many. I might have to use some Shiva sticks to put in some shadows when it is all fused down.
I have also started on the background, but I think I have to do some of the walls too before I am able to decide if I will have to change some of the colors.
The Quilt University class "More Machine Quilting" starts in a week, so the Tango will be put on a hold for a while. I will keep you informed on what I do in the class, but first I'm off to a week up in the Norwegian mountains with husband, two dogs, two children with their spouses and three grandchildren!


Trekkspilleren er nå på plass. Jeg har forsøkt å gjøre ham ganske enkel og jeg synes jeg har lykkes med det. Det var verre med trekkspillet. Jeg har fjernet noen detaljer, men ikke for mange. Det er mulig jeg må bruke Shiva fargestifter for å legge inn noen skygger etter at alt er limt fast.
Jeg har også startet på bakgrunnen, men jeg tror jeg må få på noe av veggene også før jeg kan avgjøre om jeg trenger å bytte ut noen av fargene.
Quilt Universty klassen "More MachineQuilting" starter om en uke, så Tango blir satt litt på vent en stund. Jeg skal holde dere informert om hva jeg gjør i klassen, men først skal jeg til Gålå med mann, to hunder, to barn med ektefeller og tre barnebarn!