Wednesday, 16 March 2011

ShoppingThread, thread and more thread! You should think that I had enough thread with my Aurifil suitcase, but this one was tempting. I have a bit difficult relationship with invisible thread. I like that it "disappears" in the quilt and that it blends with the colors in the fabric.BUT, I don't like that it's shiny. I think it often disturb the quilt. And it's not the best thread in the world to quilt with. Invisafil looks exciting. It's a polyester thread, incredibly thin and extremely strong. They make thirty different colors, so you can always find a color that match. They also says that it disappear into the quilt and is even more invisible than the monofilament thread. I'm looking forward to try quilting with this one. When the time comes. For now I'm sewing and sewing zigzag around all those uncountable little pieces.I have been sewing for five to six hours every day for a fortnight and there will still be some days before I'm ready to threadpaint the details.

Tråd, tråd, mere tråd! Man skulle tro at jeg kunne greie meg med Aurifil-kofferten, men dette var fristende. Jeg har et tosidig forhold til usynlig tråd. Jeg liker at den "forsvinner" inn i quilten og at den blander seg med fargene i stoffet. MEN, jeg er ikke glad i det blanke skinnet. Jeg synes ofte at det forstyrrer for mye. Og så er den ikke verdens beste å quilte med. Ivisafil virker veldig spennende. Det er en polyestertråd, utrolig tynn og utrolig sterk. Dessuten kommer den i 30 forskjellige farger, så det er mulig å finne en farge som passer. De reklamerer med at den "forsvinner" inn i quilten og blir enda mer usynlig enn usynlig tråd. Jeg gleder meg til å prve å quilte med den. Når den tid kommer. Enn så lenge syr og syr jeg sikksakk rundt x antall små biter. Jeg har sydd 5-6 timer daglig i 14 dager og enda er det noen dager til før jeg er klar til å sy alle detaljer som øyne, hår, osv. 


We had a mini class in our quilt guild yesterday. We learned to make a simple, but fun to make block. This is what I did.

Vi hadde et minikurs i quiltelaget i går kveld, hvor vi lærte å sy en enkel, men morsom blokk. Dette ble mitt resultat.
Photobucket

Wednesday, 2 March 2011

Sunshine Qilt


Here is a picture of what is finished of my Sunshine Quilt top. Now a row of 15 x 15 cm blocks will be added around what's here. It's being a bit larger than I thought it would be, but that's OK. It's so fun to paper piece. I could never have done all the points so accurate without the paper. The picture is from last night's Show and Tel in our Quilt Guild.

Her er et bilde av det som er ferdig av Sunshine quilten min. Nå mangler det en rad av 15 x 15 cm blokker rundt kanten. Det blir litt større enn jeg hadde tenk, men det er greit. Det er kjempemoro med papirsøm. Jeg hadde aldri fått spissene så nøyaktig uten. Bildet ble tatt på Sarpsborg Quiltelags Show and Tell igår kveld.

Photobucket