Tuesday, 2 September 2008

Shawl for my dress

I have made a shawl for my dress to wear in the church. I had some silk shawl and desided to try silk painting for the first time. I have used Procion MX dye to paint on silk before, but this was my first try to use the silk paints I have had for a long time. It will not be the last time I do this. It was so fun to see the paint run over the fabric.
Jeg har laget et sjal som jeg skal bruke til kjolen min i kirken. Jeg hadde noen silkesjal liggende og bestemte meg for å prøve silkemaling for første gang. Jeg har brukt Procion MX farge til å male på silke før, men dette er mitt første forsøke på å bruke silkemalingen som jeg har hatt lenge. Det blir ikke siste gangen jeg gjør dette. Det var så moro å se hvordan malingen rant over stoffet.


Here is the flowers painted. The pattern is not my own. It's a free stained glass pattern from stainedglass.co.uk. There is a lot of nice free patterns out there. But the choise of colors are mine. When I used dye on silk, I used a gutta resist I've baught in a craft shop here and I had a lot of trouble with the dye bleeding outside the lines. This time I used Jaquard waterbased gutta and it was so good to work with and oney one tiny bleeding. For the flowers I wet the silk with alcohol/water first. but the leaves are painted on dry silk.

Her er blomstene malt. Det er ikke mitt eget mønster, men et gratis mønster fra stainedglass.co.uk. Det ligger masse flotte gratis mønster ute på nett. Valget av farger er mitt eget. Når jeg brukte farge til å male på silke så brukte jeg en gutta jeg hadde kjøpt i en hobbyforretning her og hadde masse problemer med at fargen blødde utenfor linjene. Denne gangen brukte jeg en vannbasert gutta fra Jaquard and den var kjempeflott å jobbe med og bare en liten blødning.

I choosed a background color that is quite similar to the flowers so I wanted to give it some pattern. First I wet the silk with alcohol/water and painted it in a brown color. The I dripped alcohol on top. It gave some pattern, but not as much as I wanted so I spred some Jaquard silk salt on top. Here you can see the salt has start to work.

Jeg valgte en bakgrunnsfarge som er ganske lik fargen på blomstene så jeg ønsket en del mønster her. Jeg fuktet først silken med sprit/vann og malete den i en brun farge. Så dryppet jeg sprit på toppen. Det laget noe mønster, men ikke så mye som jeg ønsket så jeg strødde Jaquard silkesalt over. Her kan du se saltet har begynt å virke.

Here is a closeup after the salt has worked for a while.

Her er et nærbilde etter at saltet har virket en stund.

This is how it looks after it's dried and the salt is removed. It is also heat set with the iron. Now it have to stay untouched for 48 hours before I wash out the gutta line. I plan to do all the contours with a gold paint. I will have gold shoes, so I think that will be nice. I will post a photo when it's done.
Dette er hvordan det ser ut etter at det har tørket og saltet fjernet. Det er også fiksert med strykejernet. Nå skal det ligge urørt i 48 timer før jeg vasker ut guttaen. Jeg har tenkt å male alle konturene med gullfarge. Siden jeg skal ha gullfargede sko så tror jeg det blir bra. Jeg skal poste et bilde når det gjort.No comments:

Post a Comment