Saturday, 26 April 2008

Swan Lake finished!

Swan Lake


50" x 37 1/4"


127 x 94'5 cm


Finally the Swan Lake is finishe and I've got a pretty good picture of it. Good to be done, but also a bit of emptiness when a big projec has come to the end. Now I only hope it will be accepted in the juried part of Festival of Quilts in Birmingham, England. It would be a great victory! If not, it will be shown in the Portrait Quilt part.
I've tried not to overdo either the threadpainting nor the quilting on this quilt.


Så er endelig Swan Lake ferdig og jeg har fått tatt et ganske godt bilde av den. Deilig å være ferdig, men også en del tomhet når en er ferdig med et stort prosjekt. Nå håper jeg bare at den blir akseptert i den jurybedømte delen på Festival og Quilts i Birmingham, England. Det ville være en stor seier! Hvis ikke stilles den i avdelingen for portrettquilt.
Jeg har prøvd å ikke overdrive hverken trådmaling eller quilting på denne.


Detail 1

Here is a detail of their heads. I've used some of the decorative stiches on my machine, which is a Janome Jubilee 85. On her hood I used two different stiches together with freehand feather stiches. On the drapery in the background there is also two different decorative stiches.

Her er et detaljebilde av hodene deres. Jeg har brukt noen av dekorasjonssømmene på maskinen min, som er en Janome Jubilee 85. På hetten hennes har jeg brukt to forskjellige sømmer sammen med frihånds fjærsøm. På draperiet i bakgrunnen er det også to forskjellige dekorsømmer.Detalj 2

Here is a bit larger picture. On his garment and her dress I've used some metallic threds to creat effects.

Her er et større bilde. På hans antrekk og hennes kjole har jeg brukt en del metallic tråd for å lage effekter.


Detalj 3


Here is a detail picture of their feet.

Her et et detaljbilde av føttene deres.


Backing

Finally a picture of the backing. This is NOT good! The color is not right. The fabric is a very dark bluegreen and the label is alsp blegreen, not turqoise! But had no time to get it better just now.

Til slutt et bilde av baksiden. IKKE et godt bilde. Stoffet er veldig mørkt blågrønn og merkelappen er også blågrønn, ikke turkis! Men jeg hadde ikke tid til å få det bedre akkurat nå.

2 comments: