Wednesday, 21 May 2008

Shibori

I have just finished the Shibori dyeing class with Marjorie McWilliams at Quilt University. Shibori is a very old Japanese way of dyeing, but you also find shibori in India and Africa. There is a lot of shibori techniques and some of them you need a lifetime to master. Theese techniques are among the easier ones.

Jeg har akkurat fullført et kurs i Shibori-farging med Marjorie McWilliams ved Quilt University. Shibori er en veldig gammel japansk fargeteknikk, men du finner shibori også i India og Afrika. Det finnes mange shibori teknikker og noen av dem trenger du et helt liv for å mestre. Disse teknikkene er blandt de enklere.


Here is three scarves hanging to dry and one is twisted and wraped around a dowel, cureing in plastic.
Her henger tre skjerf til tørk og ett er vridd og snurret rundt en stang og trekker i plast.

Arashi Shibori
This is an overdyed Arashi on silk velvet. My absolute favorite. I will dye more of this and use it in my dress for my sons wedding in September.
Dette er en overfarget Arashi på silkefløyel. Min absolutte favoritt. Jeg skal farge mer av denne og bruke det til kjolen jeg skal bruke i min sønns bryllup i september.

Suji Shibori

This is habotai silk twisted and wraped around a dowel.

Dette er habotai silke vridd og snurret rundt en stang.

Simple Knot Dyeing - habotai silk

This is one of the three scarves on the first picture. There is a huge difference in the color vaue on wet and dry fabric. Even if this is a very simple technique, it makes exciting patterns on the silk.

Dette er et av de tre skjerfene på det første bildet. Det er stor forskjell på fargen av det våte og tørre stoffet. Selv om dette er en veldig enkel teknikk så lager det spennende mønster på silken.

Simple knot dyeing - silk chiffon

This is another of the knot dyed scarves.

Dette er et annet knytefarget skjerf

Suji Shibori
This is another habotai silk twisted and wraped around a dowel.
Dette er også en habotai silke vridd og surret rundt en stang.

Nui Shibori

This is a sewn pattern on muslin. We dyed the dry fabric and I did not get enough dye into the seams. But a good experience.

Dette er et sydd mønster. Vi farget tørt stoff og jeg fikk ikke nok farge inn til sømmene. Men en god erfaring.

Nui Shibori

Here the pattern is sewn on habotai silk.

Her er mønsteret sydd på habotai silke.

Nui Shibori

This technique we called ghostheads. You place little rocks, beens or beads into the fabric and bind tightly arond each of them.

Denne teknikken kalte vi spøkelseshoder. Små steiner, bønner eller perler plasseres på stoffet og kyter hardt rundt hver av dem.

Crickle Arashi Shibori

These are the scarves lying on the bath tube in the first picture. Twisted and dyed. Then rinsed and twisted again and let dry.

Dette er de to skjerfene som ligger på badekaret på det første bildet. Surret og farget. Så skyllet og surret igjen og tørket slik.


No comments:

Post a Comment