Monday, 7 April 2008

Before and after threadpainting

Before threadpaintingAfter threadpainting

Things take taime on this piece, but here is a before and after picture of their faces. The threadpainting is in good progress. I don't want to overdo this, so there's a lot back and forth before I deside where to sew. The only part that is heavily threadpainted is her hood. It was necessary to create the feeling of fethers and the patteren on the fabric.

The fabric for the backside is in the dye-bath curing just now. I'll try to print on the fabric with MX dye (the same type of dye I use for the fabric) in a darker color. I'll just have to see if I can cut the stamp tonight or tomorrow. I've never done this before, so I don't know how it turnes out. I've dyed some extra fabric to experiment on first.

Ting tar tid med dette bildet, men her er et før og etter bilde av ansiktene deres. Trådmalingen går greit framover. Jeg ønsker ikke for mye trådmaling så det blir mye fram og tilbake før jeg bestemmer meg for hvor jeg vil sy. Den eneste delen som er kraftig trådmalt er hetta hennes. Det var nødvendig for å få fram følelsen av fjær og mønsteret i stoffet.

Stoffet til baksiden er i fargebadet og trkker akkurat nå. Jeg skal forsøke å trykke på stoffet med MX stoffarge (det samme som jeg bruker til å farge stoffet) i en mørkere farge. Jeg får se om jeg kan skjære ut stempelet i kveld eller i morgen. Jeg har aldri gjort dette før, så vi får se hvordan det går. Jeg har farget litt ekstra stoff til å eksperimentere på først.

No comments:

Post a Comment