Sunday, 19 August 2007

Realistic Portraits in FabricThe class has started with about 30 ladies and I'm working on the first lesson. I want to make a quilt of one of my granddaughters, Mina, 2 years old (or at least give it a try!).
The pattern is made and I've used an overhead projector to enlargen it and then traced it on paper. The quilt (without the framing) will be approxemately 9,5" x 11" (24 x 28 cm).
The next step will be to trace it on muslin, but I'm waiting for the teacher's 'judgment' before I do so. Thought this step would be a piece of cake, but it was much more difficult than I expected. But quite pleased with the outcome.
Kurset har startet med omtrent 30 damer og jeg jobber med den første leksjonen. Jeg har lyst til å lage en quilt av en av mine barnebarn, Mina som er 2 år (jeg vil i alle fall gjøre et forsøk!).
Mønsteret er laget og og jeg har brukt en overheadprojektor til å forstørre det og så overført det til papir. Quilten (uten innramming) vil bli omtrent 24 x 28 cm.
Det neste steget vil være å overføre det til lerret, men jeg vente på lærerens bedømmelse før jeg gjør det. Selv om dette trinnet skulle være det enkleste, så var det mye vanskeligere enn jeg hadde ventet. Men ganske fornøyd med resultatet.

No comments:

Post a Comment