Thursday, 27 January 2011

Sunshine quiltIn 2004 - before I even thought about starting quilting - I bought this magazine, Quilting Magic, because I fell in love with the quilt on the front page. Ever since I have wanted to make this wall hanging. Now was the time. I had run out of Steam-a- Seam and needed something to do. So I started to cut all the pieces. Today the roll of 25 yards of 18" wide Seam-a-Steam 2 lite arrived in the post from Hancocks of Paducah by the way, so I'll soon be back on my picture. But hopefully I'll manage to sew a block or more in between.

I 2004 - før jeg i det hele taatt hadde tenkt å begynne å quilte - kjøpte jeg dette bladet, Quilting Magic, fordi jeg ble helt betatt av bildet på forsiden. Helt siden den gang har jeg hatt lyst til å lage dette veggteppet. Og nå var tiden kommet. Jeg hadde råket opp for Seam-a-steam og måtte ha noe annet å gjøre. Så da begynte jeg på dette. Forresten så kom 25 yard med 12" bred Seam-a-Stem 2 lite i posten i dag, så jeg er snart tilbake til bildet mitt. Forhåpentligvis finner jeg tid til å sy en blokk eller flere innimellom.


Here are all the pieces cut and organized with a number for each block. I'm not a piecer at all, so I have to have it well organized to keep up with all the pieces and colors. The only fabric that's missing here are those for the black and white inner border. I have ordered four different black and whites and the backing fabric from equilter, but it takes a couple of weeks before it arrives. That's the only fabric I had to buy. All the others are from my stash. Some commersial and some of my own hand dyes.

Her er alle bitene skjært ut og pent organisert. Jeg er absolutt ingen piecer, så jeg er nødt til å være rimelig organisert for å holde orden på alle farger og blokker. De eneste stoffene som mangler her, er de svarte og hvite i den innerste borden. Jeg har bestilt 4 forskjellige svarte/hvite samt bakstykkestoff hos equilter. Men det tar nok bortimot to uker før jeg har de her. Dette er de eneste stoffene jeg måtte kjøpe. Alt annet er fra eget lager. Noen kjøpt og noen er mine egne håndfargede stoffer. 


And here are the first row. I struggled a lot on the first couple of blocks. The triangles are paper pieced and I think I did all the mistakes it's possible to do - and some more... The seam ripper was good to have by hand. At one point I wanted to throw both the machine and the fabric out the window. But I'm quite stubborn and when I got the grip of it, it was so fun to do :-)

Og her er første rad. Jeg slet forferdelig med de første blokkene. Jeg tror jeg gjorde alle de feil som er mulig - og noen til... Sprettekniven var god å ha da. På et tidspunkt var det rett før både symaskin og stoffer flagret ut av vinduet. Heldigvis er jeg ganske så sta av meg, og nær jeg fikk taket på det, var det veldig moro å sy disse :-) 
Kanskje noen av dere som er innom her dukker opp på Østerled på Kalnes på lørdag??Photobucket

No comments:

Post a Comment