Monday, 1 November 2010

Prepared for winter

There will soon be an update on my latest work, but in the meantime I want to share some pictures with you. It's from our trip up a Norwegian valley called 'Setesdal' this summer. I was looking out for some old, traditional buildings and found this little country museum.

Det kommer snart en oppdatering på det siste bildet mitt, men i mellomtiden tenkte jeg at jeg kunne dele noen fantastiske bilder med dere. De er fra en kjøretur gjennom Setesdalen i sommer. Jeg var på utkikk etter noen gamle bygninger og fant dette lille bygdemuseet.


It was far up and a very steep rise, so imagin my surprise when I saw this (on the picture below)

Det  var langt og bratt opp, men gjett om jeg ble overrasket da jeg så  dette (på bildet under)


Knitted 'trunk warmers' ! 

Strikka "stammevarmere"!


Not only one one tree trunk, but on many!

Ikke bare på ett tre, men på mange!


I think this is the most original I've ever seen. At the same time it was so in the right place - traditional Setesdal knitting pattern in the middle of a forest in Setesdal :-)

Dette tror jeg er noe av det mest orginale jeg har sett. Samtidig så var det jo på sin rette plass - tradisjonelt setesdalsmønster i en skog midt i Setesdal :-)

Photobucket

No comments:

Post a Comment