Wednesday, 13 October 2010

Start of a new portrait quilt


My next portrait quilt has the working title 'Men in Saffron Turbans'. the most eye catching for me in this quilt is the saffron turbans. It's therefor important to me to have enough tones to work with. That's probably why I'm so fond of dyeing my own fabrics. Nine tones should be enough. The color to the right is all wrong in the picture, it's acrually a warm brown.

Min neste portretquilt har arbeidstittelen "Menn i safranfargede turbaner". Det mest framtredende i bildet er for meg nettopp de safranfargede turbanene. Derfor er det viktig å få nok fargetoner å velge mellom. Det er nok derfor jeg også er så glad i å farge mine egne stoffer. 9 toner skulle holde. Den til høyre er dessverre feil i fargen på bildet, den er varm brun i virkeligheten.


This is what my design wall looks when I'm starting. The unbleached whole piece of cotton is the foundation for the applique. I like to divide the pattern in sections, because it's too big to work with in one piece. I have added a background, but that will most likely be replaced with something else. At least a lighter fabric. I might also choose to piece the background.

Slik ser designveggen min ut når jeg begynner. Jeg bruker ubleket bomullstoff som fundament for applikeringen. Jeg liker også å dele opp mønsteret i seksjoner fordi det er alt for stort til å jobbe med helt. Jeg har satt påå en bakrunn, men den vil mest sannsynlig bli byttet ut med noe annet. I det minste et lysere stoff. Det er også mulig at jeg kommer til å sy sammen en bakgrunn.


I have also played with some dyeing lately. The large ones are half yard multicolored pieces. The small ones are fat eights. And in front a gradiation because I made too much red and blue dye.

Jeg har også lekt meg med å farge i det siste. De store er 1/2 yard og mangefarget. De små er 'fat eights'. Og foran er det en lilla gradering fordi jeg hadde blandet alt for mye rød og blå farge. Alle er til salgs og vil om kort tid komme inn på nettsiden min. 
Photobucket

1 comment:

  1. Gleder meg til å følge med Bente. Jeg er stor fan og kjempe inspirerende :-)

    ReplyDelete