Wednesday, 22 September 2010

New Season

The garden season is over and it's finaly time to go down in my studio again. The pattern of a new large portrait quilt is on my designwall. I just need to dye som fabric before i start it. I'm also planning to dye more fabrics for sale and they will appear in my website when they are finished. I will eventually make a real webshop, but for now you'll have to send me an e-mail if you want to buy any of my fabrics. There will be multicolored fabrics, gradiations from light to dark in one color and gradiations from one color to another. I will also dye fabrics where the customer choose the colors.

Havesesongen er over og det er endelig tid for å krype ned i arbeidsrommet igjen. Mønsteret til et nytt stort bilde er på plass på designtavla. Jeg trenger bare å farve noen stoffer for å komme skikkelig i gang. Jeg planlegger også å farge flere stoffer for salg. de vil bli lagt inn på nettsiden min etterhvert som de er ferdig. Jeg vil etterhvert opprette en skikkelig nettbutikk, men foreløpig må dere sende meg en e-post dersom dere er interessert i å kjøpe noen av stoffene. Det vil komme mangefargede unike stoffer, graderinger fra lyst til mørkt i en farge samt graderinger fra en farge til en annen. Jeg kan også farge stoffer etter deres eget fargevalg.


I did some test dyeing on two fabrics. The one marked ROC-LON has Permanent Press. The other is a PFD (Prepared for Dyeing) fabric. The Roc-Lon has a very nice prise, so I wanted to compare it with the PDF on how it took the dye. You can clearly see the difference. They have been dyed with the same amount of dye, water, chemicals and time. It's obvious why we shall keep far away from anything with Permanent Press when we choose our fabric for dyeing.

Jeg har testet ut to forskjellige stoff med tanke på hvor godt de tar imot farge. Den som er merket ROC-LON er behandlet med Permanent Press. Den andre er et PDF (klart til farging) stoff. Roc-Lon stoffet har en meget hyggelig pris, så jeg ønsket å sammenligne det med PDF stoffet. Du ser tydelig forskjellen. De er farget med samme mengde fargepulver, vann og tid. Det er tydelig hvorfor en skal holde seg langt unna stoffer som er behandlet med Permanent Press når vi velger stoff til farging.

Photobucket

No comments:

Post a Comment