Monday, 13 October 2008

Dyeing a triangle of colors

I have done a lot of dyeing lately. It's a real passion to see the fabric turn from white to a wide range of beautiful, vibrant colors. This triangle contsist of 66 different colors with yellow, red and blue in the three corners. All the other colors are a gradiation of the first and last color in the row, both from side to side and top to bottom. It gave a lot of greens, browns and purples in variations. All the colors are mixed only with yellow, red and blue. The picture is not very good, but I am going to take a picture of each color. I hope to add a web shop to my web site next year with a collection of hand-dyed fabric for sale. This is only the first step.

Jeg har farget en hel del i det siste. Det er blitt en lidenskap å se stoffet forvandles fra hvitt til en hel masse vakre, vibrerende farger. Triangelet består av 66 farger med gul, rød og blå i hvert sitt hjørne. Alle de andre er en gradering av den første og siste fargen i hver rad både vannrett og loddrett. Resultatet var masse grønne, brune og lilla varianter. Alle fargene er blandet fra kun gult, rødt og blått. Bildet er ikke særlig godt, men jeg planlegger å ta bilde av hvert enkelt stoff. Jeg håper å kunne tilføye en nettbutikk til hjemmesiden min etter nyttår med en serie håndfargede stoffer for salg. Dette er bare første trinn.

No comments:

Post a Comment