Friday, 8 February 2008

Swan Lake

This is my new project. A scene from the ballet Swan Lake. I love this picture. It has a quiet drama that I'm going to try to catch.

Dette er mitt nye prosjekt. En scene fra baletten Svanesjøen. Jeg liker dette bildet. Det har en slags stille drama som jeg skal forsøke å fange.

No comments:

Post a Comment