Wednesday, 21 November 2007

Our new sweetheart


Here is our new familymember and my new sweethart, Pippi. She is an Irish softcoated Wheaten Terrier. She is adoreable, of course... We went to the very south of Sweden on monday to collect her. 5 1/2 hour in the car each way. It was a very long day. Pippi was exeplary in the car. No sounds at all and no vomiting. When we came home she was almost immediately put into her sleeping-cage in our bedroom, next to our Riesenschnauzer, Emma. And I can hardly belive it, she slept all night! A wonderful puppy.

Her er vårt nye familiemedlem og min nye hjerteknuser, Pippi. Hun er en Irish Softcoated Wheaten Terrier. Hun er fortryllende, selvfølgelig.... Vi reiste til Sjøbo i Skåne for å hente henne. 5 1/2 time i bilen hver vei. Det ble en veldig lang dag. Pippi oppførte seg eksemplarisk i bilen. Ingen piping eller bilsyke. Når vi vel var hjemme, bar det nesten med en gang inn i soveburet på soverommet vårt, ved siden av Riesenschnauzeren vår, Emma. Og jeg kan nesten ikke tro det, men hun sov hele natta! En fantastisk valp.

No comments:

Post a Comment