Wednesday, 17 March 2010

Besøk i Sarpsborg Quiltelag

Some months ago a nice lady from the town's quilting guild called me and wondered if I could come to one of their meetings and tell about my pictures and the technique I use. It sound nice and I accepted. When I came to the meeting on Tuesday, I was met by some very nice ladies. As you can see on the pictures, they also found a very creative way to show the quilts. Some chairs upon a table and some pins worked very well!

For noen måneder siden ble jeg kontaktet av en hyggelig dame fra Sarpsborg Quiltelag som lurte på om jeg hadde lyst til å komme på et av møtene deres og fortelle om bildene mine og teknikken jeg bruker. Det hørtes hyggelig ut, så jeg sa ja. Da jeg kom til lokalene tirsdag kveld ble jeg møtt av en gjeng kjempehyggelige damer. Som en kan se av bildene, fant de også en kreativ måte å henge opp bildene mine på. Stoler oppå et bord og noen knappenåler gjorde jobben!


I'm not a lecturer, but it was fun to talk about something I'm burning for and that I feel I master. I hop I was able to rise some interest in some of them to try it out for themselves!

Jeg er ingen foredragsholder, men det var morsomt å snakke om noe jeg brenner for og som jeg føler jeg kan. Jeg håper jeg greide å vekke litt interesse hos noen til å prøve selv!


As you can see, it was some very nice ladies and my towns quilting guild will have a new
member :-)
Som dere ser var det en utrolig hyggelig gjeng og Sarpsborg Quiltelag vil få et nytt medlem. Jeg gleder meg til å treffe de igjen :-)

No comments:

Post a Comment