Monday, 15 October 2007

Andreas and Viktor

Now my next project is in progress, a portrait of my two grandsons, Andreas and Viktor. The picture is taken in their home. Since this is a very good every-day picture of them, I plan to make the background as in the photo.


I have dyed some new flesh toned fabrics, but again I wish I had more tones. I will have to use some bought fabrics, too.


This time it started much easier since I have learned what to watch out for in the beginning. The most importent part is the eyes, and I feel I have caught them this time. Already I have changed one piece three times and another four times. But that's how it works.
Så er det neste prosjektet mitt igang, et portrett av mine to barnebarn, Andreas og Viktor. Bildet er tatt hjemme hos dem. Siden det er et veldig godt hverdagsbilde av dem, så planlegger jeg å lage bakgrunnen som den er på bildet.

Jeg har farget en del nye stoff til ansiktene, men allikevel skulle jeg ønske jeg hadde flere toner. Jeg må bruke noen butikkstoffer også.

Denne gangen gikk starten mye lettere ettersom jeg har lært hva jeg må passe på når jeg begynner. Det absolutt viktigste er øynene og jeg føler at jeg har fanget dem denne gangen. Allerede har jeg byttet ut en bit tre ganger og en annen fire. Men det er slik det er.

No comments:

Post a Comment